Oficiální stránky Plzeňské filharmonie. Novinky, abonentní koncerty a ostatní vystoupení, vstupenky.

English


Konkurzy


Ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s., Mgr. Lenka Kavalová 

a šéfdirigent Plzeňské filharmonie Tomáš Brauner

vypisují následující konkurzy: