Oficiální stránky Plzeňské filharmonie. Novinky, abonentní koncerty a ostatní vystoupení, vstupenky.

English


Plzeňská filharmonie


Plzeňská filharmonie o.p.s. má statut obecně prospěšné společnosti, jejíž základní funkcí je šíření a popularizace kulturních hodnot v oblasti hudby. Toto poslání naplňuje Plzeňská filharmonie jak pravidelnou koncertní činností v podobě abonentních řad, speciálních koncertů a domácích i zahraničních zájezdů, tak nahráváním zvukových nosičů. Důležitou složkou aktivit orchestru je podpora mladých umělců a současné hudební tvorby.

Zakladatelem Plzeňské filharmonie, o.p.s. je statutární město Plzeň, společnost tvoří orchestr vedený šéfdirigentem, fungování instituce po obchodně produkční, marketingové i technické stránce zajištuje správní aparát. Na hospodaření sdružení dohlíží Správní rada.


Nápověda: Pro zobrazení snímku klikněte na náhled obrázku.