Josef Špaček - housle /3 x B/

Bach - Bruch - Berwald

Měšťanská beseda

Podrobné informace

Vzhledem k příznivému vývoji koronavirové situace a možnosti využít 50% kapacity sálu se Plzeňská filharmonie rozhodla tento koncert pro své abonenty odehrát.

Všichni návštěvníci koncertu budou ale povinni dodržet nařízení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR upravujících pravidla při pořádání kulturních akcí v době koncertu. Je proto nutné sledovat vývoj situace a aktuální koronavirová opatření (za těch současných by nebylo například možné sedět na svých abonentních místech z důvodu povinných rozestupů mezi diváky).

V každém případě bude na místě zajištěna možnost zakoupení respirátorů (k ochraně dýchacích cest jej bude nutné mít nasazený po celou dobu koncertu).

Z výše uvedených důvodů bude umožněn vstup do Měšťanské besedy v uvedené dny již v 17.30 hodin.

Program:

Johann Christian Bach: Symfonie č. 6 g moll, op. 6

Max Bruch: Koncert pro housle a orchestr č. 1 g moll, op. 26

Franz Berwald: Symfonie č. 3 c moll "Podivuhodná"

Josef Špaček: housle

Chuhei Iwasaki: dirigent

Plzeňská filharmonie

Doporučujeme

Apollon kvartet

Dům hudby

Kozák & Zollman & Bruckner

Měšťanská beseda

Máme rádi zvířata

ČRo

Jdete na koncert poprvé?

Jak se vhodně obléct na koncert?

Kdy se má tleskat? (Netleskat mezi větami)

Co je to věta?

Proč si mám
vzít program?