Josef Špaček - housle /3 x B/

Bach - Bruch - Berwald

Měšťanská beseda

Podrobné informace

Vzhledem k příznivému vývoji koronavirové situace a možnosti využít 50% kapacity sálu se Plzeňská filharmonie rozhodla tento koncert pro své abonenty odehrát.

Všichni návštěvníci koncertu budou ale povinni dodržet nařízení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR upravujících pravidla při pořádání kulturních akcí v době koncertu. Je proto nutné sledovat vývoj situace a aktuální koronavirová opatření (za těch současných by nebylo například možné sedět na svých abonentních místech z důvodu povinných rozestupů mezi diváky).

V každém případě bude na místě zajištěna možnost zakoupení respirátorů (k ochraně dýchacích cest jej bude nutné mít nasazený po celou dobu koncertu).

Z výše uvedených důvodů bude umožněn vstup do Měšťanské besedy v uvedené dny již v 17.30 hodin.

Program:

Johann Christian Bach: Symfonie č. 6 g moll, op. 6

Max Bruch: Koncert pro housle a orchestr č. 1 g moll, op. 26

Franz Berwald: Symfonie č. 3 c moll "Podivuhodná"

Josef Špaček: housle

Chuhei Iwasaki: dirigent

Plzeňská filharmonie

Doporučujeme

Violoncellové perly velkých mistrů

Dům hudby

Oliver Triendl & Ronald Zollman

Měšťanská beseda

Kontrasty a souznění & Pavla Tesařová

Měšťanská beseda

Jdete na koncert poprvé?

Jak se vhodně obléct na koncert?

Kdy se má tleskat? (Netleskat mezi větami)

Co je to věta?

Proč si mám
vzít program?