Konkurz na pozici: I. housle tutti

Ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s.
Mgr. Lenka Kavalová a šéfdirigent Ronald Zollman
vypisují

na pracovní úvazek 1,0

Podmínky

 1. 1. věta s kadencí z následujících klasických koncertů:
  W. A. Mozart: Koncert pro housle č. 3, KV. 216
  W. A. Mozart: Koncert pro housle č. 4, KV. 218
  W. A. Mozart: Koncert pro housle č. 5, KV. 219
 2. 1. věta z koncertu romantického období či 1. pol. 20. století
  nebo virtuozní skladba 19. - 20. století pro sólové housle/s
  doprovodem klavíru
 3. Vybrané orchestrální party, které budou účastníkům zaslány na základě
  přihlášky

Každý z kandidátů připojí k přihlášce seznam repertoáru, který si na konkurz připravil, a zajistí notový materiál klavírního doprovodu.

Datum nástupu do zaměstnání dle dohody.

Party ke stažení:

http://www.uschovna.cz/zasilka/KX54SG3MX3U5SXEE-ZKM/

Životopisy a přihlášky včetně repertoáru nejpozději do 10. 4. 2019 na adresu:

Plzeňská filharmonie o. p. s., Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň
Tel.: (+420) 602 222 685
Email: produkce@plzenskafilharmonie.cz