Konkurz na pozici: 2. hoboj s povinností 1. hoboje a anglického rohu

Ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s.
Mgr. Lenka Kavalová a šéfdirigent Ronald Zollman
vypisují

na pracovní úvazek 1,0

Podmínky

   1. věta z klasického koncertu s kadencí.

    

   1. 1. věta koncertantní skladby z období romantismu či 20. stol., či jedna

   barokní polyfonní věta.

    

   1. Vybrané orchestrální party, které budou účastníkům zaslány na základě

   přihlášky.

  Každý z kandidátů připojí k přihlášce seznam repertoáru, který si na konkurz připravil, a zajistí notový materiál klavírního doprovodu.

  Nástup do zaměstnání ihned nebo dle dohody.

  Party ke stažení: https://www.uschovna.cz/zasilka/SW4C8KACVIV6DH8R-58F/

Životopisy a přihlášky včetně repertoáru nejpozději do 10. 2. 2020 na adresu:

Plzeňská filharmonie o. p. s., Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň
Tel.: (+420) 602 222 685
Email: produkce@plzenskafilharmonie.cz