Konkurz na pozici: 1. trombón s povinností altového trombónu

Ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s.
Mgr. Lenka Kavalová a šéfdirigent Chuhei Iwasaki
vypisují

na pracovní úvazek 1,0

Podmínky

 1. Tenorový trombon: 

  Ferdinand David - Koncertino pro trombon Es dur, 1. věta. 

  1. M. Ravel - Bolero, sólo - takty 185 - 201 
  2. G. Rossini - Předehra k opeře Vilém Tell, takty 92 - 132 
  3. L. Janáček - Synfonietta 3. věta, sólo - takty 84 - 88
  4. D. Šostakovič - 9. symfonie, Finále, takty 288 - 336
  5. J. Williams - Star Wars - Empire Strikes Back (soundtrack) 1M1 "Main Title" Takty 1 - 59
  6. B. Smetana - Valdštýnův tábor, od 77. taktu v části molto moderato do části L'istesso tempo ve 2/4 taktu
  7. A. Dvořák - Vodník - sólo od 54. taktu v části andante sostenuto

  Hra z listu

 2. Altový trombon 

  1. 1 věta libovolného koncertu
  2. R. Schumann - Symfonie č.3 Es dur "Rýnská", 4. věta, takty 1 - 8
  3. W. A. Mozart - Requiem, fuga Kyrie Eleison 

  Hra z listu

Datum nástupu do zaměstnání dle dohody.

Každý účastník konkurzu se musí prokázat negativním covid testem, ne starším než tři dny. Při vstupu do budovy ČRo je měřena teplota, která nesmí přesáhnout 37,2 °C.

Životopisy a přihlášky nejpozději do 21. 9. 2021 na adresu:

Plzeňská filharmonie o. p. s., Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň
Tel.: (+420) 602 222 685
Email: produkce@plzenskafilharmonie.cz