Konkurz na pozici: 2. klarinet s povinností příbuzných nástrojů

Ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s.
Mgr. Lenka Kavalová a šéfdirigent Chuhei Iwasaki
vypisují

na pracovní úvazek 0,5

Podmínky

 1. Přednes – libovolný klasický nebo romantický koncert – 1. a 2. věta.
 2. Party – klarinet:
  • B. Smetana – Prodaná nevěsta
  • B. Smetana – Šárka
  • B. Smetana – Vltava
  • L. van Beethoven – Symfonie č. 6
  • D. Shostakovich – Symfonie č. 9
  • N. Rimskij–Korsakov – Šeherezáda
  • B. Bartók – Koncert pro orchestr
 3. Party - basklarinet:
  • B. Smetana – Hakon Jarl
  • G. Verdi - Aida

Každý z kandidátů připojí k přihlášce seznam repertoáru, který si na konkurz připravil, a zajistí notový materiál klavírního doprovodu.

Datum nástupu do zaměstnání dle dohody.

Každý účastník konkurzu se musí prokázat negativním covid testem, ne starším než tři dny. Při vstupu do budovy ČRo je měřena teplota, která nesmí přesáhnout 37,2 °C.

Životopisy a přihlášky včetně repertoáru nejpozději do 14. 2. 2022

na adresu:

Plzeňská filharmonie o. p. s., Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň
Tel.: (+420) 602 222 685
Email: produkce@plzenskafilharmonie.cz