KONKURZ na pozici: 2. trombón s povinností 1. trombónu

Ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s.
Mgr. Lenka Kavalová a šéfdirigent Chuhei Iwasaki
vypisují

na pracovní úvazek 1,0

Podmínky

 1. KOLO
  • F. David: Koncert pro trombon, op. 4, 1. věta
  • W. A. Mozart: Requiem, KV 626, ”Tuba Mirum”
  • G. Rossini – Předehra k opeře Vilém Tell
 2. KOLO
  • Giuseppe Concone: č. 1 s klavírem
  • N. Rimskij-Korsakov: Velikonoce, předehra, op. 36 
  • N. Rimskij-Korsakov: Šeherezáda, symfonická suita, op. 35
  • R. Strauss: Život hrdinův, symfonická báseň, op. 40
  • R. Strauss: Šibalství Enšpíglova, symfonická báseň, op. 28
  • L. Janáček: Sinfonietta
  • L. Janáček: Taras Bulba, rapsodie pro orchestr
  • B. Smetana: Vltava, symfonická báseň z cyklu Má vlast
  • B. Smetana: Šárka, symfonická báseň z cyklu Má vlast
  • C. Saint-Saëns: Symfonie č. 3 c moll, op. 73 „Varhanní“

Každý z kandidátů zajistí notový materiál klavírního doprovodu.

Datum nástupu do zaměstnání dle dohody.

Životopisy a přihlášky včetně repertoáru nejpozději do 14. ledna 2024 na adresu:

Plzeňská filharmonie o. p. s., Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň
Tel.: (+420) 602 222 685
Email: produkce@plzenskafilharmonie.cz