Konkurz na pozici: 3. lesní roh s povinností 1. lesního rohu

Ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s.
Mgr. Lenka Kavalová a šéfdirigent Ronald Zollman
vypisují

na pracovní úvazek 1,0

Podmínky

 1. Dvě kontrastní věty z klasického nebo romantického koncertu pro lesní roh.
 2. Party - 3. lesní roh:
  • A. Dvořák – Symfonie č. 9 e moll, op. 95, 1., 3. a 4. věta
  • A. Dvořák – Violoncellový koncert h moll, op. 104, 1. a 3. věta
  • F. Mendelssohn – Bartholdy – Symfonie č. 3 a moll, op. 56, 2. a 3. věta
   Party - 1. lesní roh:
  • L. van Beethoven – Symfonie č. 6 F dur, op. 68, 3. a 5. věta
  • L. van Beethoven – Symfonie č. 7 A dur, op. 92, 1. věta

Každý z kandidátů připojí k přihlášce seznam repertoáru, který si na konkurz připravil, a zajistí notový materiál klavírního doprovodu.

Nástup do zaměstnání ihned nebo dle dohody.

Životopisy a přihlášky včetně repertoáru nejpozději do 31. 8. 2020

na adresu:

Plzeňská filharmonie o. p. s., Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň
Tel.: (+420) 602 222 685
Email: produkce@plzenskafilharmonie.cz