Konkurz na pozici: do skupiny trumpet

Ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s.
Mgr. Lenka Kavalová a šéfdirigent Chuhei Iwasaki
vypisují

na pracovní úvazek 0,5

Podmínky

 1. J. Haydn - koncert Es-dur - 1. a 2. věta - na B trubku
 2. Orchestrální party:
  • J. Suk - V nový život (úvodní fanfáry)
  • N. Rimskij-Korsakov - Šeherezáda
  • A. Dvořák - Symfonie č. 9 "Novosvětská"
  • I. Stravinskij - Petruška
  • A. Dvořák - Symfonie č. 8, Slovanský tanec č. 4 a 9
  • B. Smetana - Valdštýnův tábor
  • M. P. Musorgskij / M. Ravel - Obrázky z výstavy
  • M. Ravel - Klavírní koncert G dur
  • G. Mahler - Symfonie č. 5 (úvod)
  • B. Bartók - Koncert pro orchestr

Každý z kandidátů připojí k přihlášce seznam repertoáru, který si na konkurz připravil, a zajistí notový materiál klavírního doprovodu.

Datum nástupu do zaměstnání dle dohody.

Každý účastník konkurzu se musí prokázat negativním covid testem, ne starším než tři dny. Při vstupu do budovy ČRo je měřena teplota, která nesmí přesáhnout 37,2 °C.

Životopisy a přihlášky včetně repertoáru nejpozději do 14. 2. 2022

na adresu:

Plzeňská filharmonie o. p. s., Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň
Tel.: (+420) 602 222 685
Email: produkce@plzenskafilharmonie.cz