Konkurz na pozici: II. housle tutti

Ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s.
Mgr. Lenka Kavalová a šéfdirigent Ronald Zollman
vypisují

na pracovní úvazek 1,0

Podmínky

  1. 1. věta z klasického koncertu s kadencí
  2. 1. věta z koncertu nebo koncertantní skladba z období romantismu či 20. stol.
  3. Vybrané orchestrální party, které budou účastníkům zaslány na základě přihlášky.

Každý z kandidátů připojí k přihlášce seznam repertoáru, který si na konkurz připravil, a zajistí notový materiál klavírního doprovodu.

Datum nástupu do zaměstnání dle dohody.

Party ke stažení: http://www.uschovna.cz/zasilka/MXZ6HZMY4NKVYX93-EE2/

Životopisy a přihlášky včetně repertoáru nejpozději do 27. 6. 2019 na adresu:

Plzeňská filharmonie o. p. s., Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň
Tel.: (+420) 602 222 685
Email: produkce@plzenskafilharmonie.cz