Konkurz na pozici: violoncello tutti

Ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s.
Mgr. Lenka Kavalová a šéfdirigent Ronald Zollman
vypisují

na pracovní úvazek 1,0

Podmínky

  1. 1. věta z klasického koncertu s kadencí
  1. 1. věta koncertantní skladby z období romantismu či 20. stol., či jedna

  barokní polyfonní věta

   

  1. Vybrané orchestrální party, které budou účastníkům zaslány na základě

  přihlášky.

Každý z kandidátů připojí k přihlášce seznam repertoáru, který si na konkurz připravil, a zajistí notový materiál klavírního doprovodu.

Nástup do zaměstnání ihned nebo dle dohody.

Party ke stažení: https://www.uschovna.cz/zasilka/QCE9FPBRLUC7X2R3-232/

Životopisy a přihlášky včetně repertoáru nejpozději do 29. 10. 2019 na adresu:

Plzeňská filharmonie o. p. s., Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň
Tel.: (+420) 602 222 685
Email: produkce@plzenskafilharmonie.cz