KONKURZ na pozici: zástupce koncertního mistra houslí

Ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s.
Mgr. Lenka Kavalová a šéfdirigent Chuhei Iwasaki
vypisují

na pracovní úvazek 1,0

Podmínky

 1. Kandidát si vybere jeden z následujících koncertů a předvede 1. větu s kadencí:
  • W. A. Mozart: Koncert pro housle č. 3 G dur KV. 216
  • W. A. Mozart: Koncert pro housle č. 4 D dur KV. 218
  • W. A. Mozart: Koncert pro housle č. 5 A dur KV. 219
 2. Kandidát si vybere jeden z následujících koncertů a předvede 1. větu (s kadencí):
  • J. Sibelius: Koncert pro housle, op. 47
  • P. I. Tchaikovsky: Koncert pro housle, op. 35
  • J. Brahms: Koncert pro housle, op. 77
  • L. van Beethoven: Koncert pro housle D dur, op. 61
  • A. Dvořák: Koncert pro housle a moll, op. 53
  • N. Paganini: Koncert pro housle D dur č.1, op. 6
 3. Kandidát předvede výběr z orchestrálních partů a sól, které mu zašleme po obdržení přihlášky. Součástí může být hra z listu.

Každý z kandidátů připojí k přihlášce seznam repertoáru, který si na konkurz připravil, a zajistí notový materiál klavírního doprovodu.

Datum nástupu do zaměstnání dle dohody.

Životopisy a přihlášky včetně repertoáru nejpozději do 14. ledna 2024 na adresu:

Plzeňská filharmonie o. p. s., Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň
Tel.: (+420) 602 222 685
Email: produkce@plzenskafilharmonie.cz