Konkurz na pozici: zástupce koncertního mistra houslí

Ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s.
Mgr. Lenka Kavalová
vypisuje

na pracovní úvazek 1,0

Podmínky

 1. Kandidát si vybere jeden z následujících koncertů a předvede 1. větu s kadencí:

  • A. Mozart: Koncert pro housle č. 3 G dur KV. 216
  • A. Mozart: Koncert pro housle č. 4 D dur KV. 218
  • A. Mozart: Koncert pro housle č. 5 A dur KV. 219
 2. Kandidát si vybere jeden z následujících koncertů a předvede 1. větu (s kadencí):

  J. Sibelius: Koncert pro housle, op. 47

  P. I. Tchaikovsky: Koncert pro housle, op. 35

  J. Brahms: Koncert pro housle, op. 77

  L. van Beethoven: Koncert pro housle D dur, op. 61

  A. Dvořák: Koncert pro housle a moll, op. 53

  N. Paganini: Koncert pro housle D dur č.1, op. 6

 3. Kandidát předvede výběr z orchestrálních partů a sól, které mu zašleme po obdržení přihlášky. Součástí může být hra z listu.

Každý z kandidátů připojí k přihlášce seznam repertoáru, který si na konkurz připravil, a zajistí notový materiál klavírního doprovodu.

Datum nástupu do zaměstnání dle dohody.

Každý účastník konkurzu se musí prokázat negativním covid testem, ne starším než tři dny. Při vstupu do budovy ČRo je měřena teplota, která nesmí přesáhnout 37,2 °C.

Životopisy a přihlášky včetně repertoáru nejpozději do 5. 4. 2021

na adresu:

Plzeňská filharmonie o. p. s., Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň
Tel.: (+420) 602 222 685
Email: produkce@plzenskafilharmonie.cz