Konkurz na pozici: zástupce koncertního mistra houslí

Ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s.
Mgr. Lenka Kavalová a šéfdirigent Ronald Zollman
vypisují

na pracovní úvazek 0,5 - 1,0

Podmínky

 1.  Kandidát si vybere jeden koncert z následujících a předvede zpaměti 1. větu s kadencí.

  1. A. Mozart: Koncert pro housle č.3, KV. 216
  2. A. Mozart: Koncert pro housle č.4, KV. 218
  3. A. Mozart: Koncert pro housle č.5, KV. 219
 2.  Kandidát si vybere jeden koncert z následujících a předvede zpaměti 1.větu (s kadencí)

  Sibelius: Koncert pro housle, op. 47

  Tchaikovsky: Koncert pro housle, op. 35

  Brahms: Koncert pro housle, op. 77

  Beethoven: Koncert pro housle D dur, op. 61

  Dvořák: Koncert pro housle a moll, op. 53

  Paganini: Koncert pro housle D dur č.1, op. 6

 3.  Kandidát předvede výběr z orchestrálních partů a sól, které mu zašleme ihned

  po obdržení přihlášky. Součástí může být hra z listu.

Každý z kandidátů připojí k přihlášce seznam repertoáru, který si na konkurz připravil, a zajistí notový materiál klavírního doprovodu.

Nástup do zaměstnání ihned nebo dle dohody.

Party ke stažení: https://www.uschovna.cz/zasilka/QCEYJV4PSC2PV8Z7-TZY/

Životopisy a přihlášky včetně repertoáru nejpozději do 29. 10. 2019 na adresu:

Plzeňská filharmonie o. p. s., Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň
Tel.: (+420) 602 222 685
Email: produkce@plzenskafilharmonie.cz