KONKURZ na pozici: zástupce vedoucího skupiny 2. houslí

Ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s.
Mgr. Lenka Kavalová a šéfdirigent Chuhei Iwasaki
vypisují

na pracovní úvazek 1,0

Podmínky

 1. Kandidát si vybere jeden z následujících koncertů

  a předvede 1. větu s kadencí:

  • W. A. Mozart: Koncert pro housle č. 3 G dur KV. 216
  • W. A. Mozart: Koncert pro housle č. 4 D dur KV. 218
  • W. A. Mozart: Koncert pro housle č. 5 A dur KV. 219
 2. 1. věta z koncertu romantického období či 1. pol. 20. století (včetně případné kadence).
 3. Vybrané orchestrální party, které budou účastníkům zaslány na základě přihlášky.

Každý z kandidátů připojí k přihlášce seznam repertoáru, který si na konkurz připravil, a zajistí notový materiál klavírního doprovodu.

Datum nástupu do zaměstnání - září 2024 (nebo dle dohody).

Životopisy a přihlášky včetně repertoáru zasílejte nejpozději do 4. června 2024 na adresu:

Plzeňská filharmonie o. p. s., Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň
Tel.: (+420) 602 222 685
Email: produkce@plzenskafilharmonie.cz