KONKURZ na pozici: zástupce vedoucího skupiny kontrabasů

Ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s.
Mgr. Lenka Kavalová a šéfdirigent Chuhei Iwasaki
vypisují

na pracovní úvazek 1,0

Podmínky

A. Výběr klasicistního koncertu (1. věta s libovolnou kadencí + druhá věta):

  • J. Kř. Vaňhal: Koncert D dur (nebo verze E dur)
  • J. A. Hoffmeister: Koncert č. 1 D dur
  • K. D. von Dittersdorf: Koncert E dur

nebo

Výběr romantického koncertu (dvě kontrastní věty):

  • S. Kusevickij: Koncert fis moll
  • G. Bottesini: Koncert h moll

B. Vybrané orchestrální party, které budou účastníkům zaslány na základě přihlášky. 

Každý z kandidátů připojí k přihlášce repertoár, který si na konkurz připravil, a zajistí případný notový materiál klavírního doprovodu.

Datum nástupu do zaměstnání dle dohody.

Životopisy a přihlášky včetně repertoáru zasílejte nejpozději do 25. srpna 2024 na adresu:

Plzeňská filharmonie o. p. s., Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň
Tel.: (+420) 602 222 685
Email: produkce@plzenskafilharmonie.cz