Nejen Mnichov 1938

Umělci proti době, vzepření se vůči osudu!

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara ZČU

Exkluzivně

Podrobné informace

Tento projekt se koná pod záštitou ministra kultury České republiky doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.,

a

primátora města Plzně pana Martina Zrzaveckého

Anotace:

U příležitosti jednoho z osmičkových výročí připravila Plzeňská filharmonie s partnerskými institucemi koncert, na němž zazní kompozice, v nichž skladatelé reagovali na ohrožení Československa ze strany nacistického Německa. Připomenuto bude však vzepětí kultury nejen v krizovém roce 1938, ale i tragickém období protektorátu. Historici z Ústavu pro studium totalitních režimů seznámí posluchače s historickými souvislostmi, jež ovlivňovaly tvorbu soudobých skladatelů, spisovatelů i výtvarníků. Mladí umělci z Fakulty designu Ladislava Sutnara ze Západočeské univerzity v Plzni koncert obohatí o vizuální rozměr. 

Pod taktovkou Chuhei Iwasakiho, mladého dirigenta, jenž letos s úspěchem debutoval na Pražském jaru, nejvýznamnějším hudebním festivalu v České republice, zazní, mimo jiné, kompozice Jaroslava Ježka, Bohuslava Martinů a Pavla Haase. V pořadu budou připomenuti další umělci židovského původu, umučení v nacistických koncentračních táborech (Erwin Schulhoff, Gideon Klein, Hans Krása, Viktor Ullmann); v neposlední řadě pak významní interpreti (Karl Ančerl), herci (Hugo Haas) a výtvarníci a spisovatelé (Josef Čapek a Karel Čapek), jejichž životy fatálně poznamenal nacistický totalitní režim. 

Posluchači budou mít díky spolupráci s pracovníky Hudebního oddělení Městské Knihovny v Praze unikátní možnost seznámit se v obnovené premiéře s Třemi hymnickými zpěvy skladatele Jaroslava Křičky. Ukázky z dobových dopisů a dokumentů zároveň připomenou bezprostřední reflexi historických událostí. Na závěr koncertu zazní proroctví kněžny Libuše, přesněji slavné finále ze stejnojmenné opery. Jednotlivé kompozice, zejména pak Smetanovu apoteózu národa umocní vizualizace, připravená kolegy z Fakulty designu Ladislava Sutnara. 

Program:

Jaroslav Ježek: Symfonická báseň

Jaroslav Křička: Vlasti!

(Tři hymnické zpěvy na slova Jaroslava Kvapila a Karla Hynka Máchy)

Bohuslav Martinů: Serenáda, H 199

 ---

Pavel Haas: Studie pro smyčce

Antonín Dvořák: Biblické písně, op. 99 (výběr z cyklu - č. 1, č. 4, č. 7)

Bedřich Smetana: Libuše (finále opery „Proroctví Libušino“)

Účinkují:

Roman Janál: baryton

Ivana Veberová: soprán

Svatopluk Schuller: umělecký přednes 

Chuhei Iwasaki: dirigent

Plzeňská filharmonie

 

Koncert se koná ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů, Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni a Českým rozhlasem Vltava.

 

Koncert ze záznamu odvysílá stanice Český rozhlas Vltava.

Tvůrčí ohlédnutí za únorem 1948 aneb Čelem k masám

Doporučujeme

Apollon kvartet

Dům hudby

Kozák & Zollman & Bruckner

Měšťanská beseda

Máme rádi zvířata

ČRo

Jdete na koncert poprvé?

Jak se vhodně obléct na koncert?

Kdy se má tleskat? (Netleskat mezi větami)

Co je to věta?

Proč si mám
vzít program?