Naši koncertní mistři /Pastorální 2/

Fibich - Wieniawski - Glazunov. Hana Hložková, Tomáš Brauner.

Měšťanská beseda

Podrobné informace

Vzhledem k příznivému vývoji koronavirové situace a možnosti využít 50% kapacity sálu se Plzeňská filharmonie rozhodla tento koncert odehrát.

Všichni návštěvníci koncertu budou ale povinni dodržet nařízení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR, upravujících pravidla při pořádání kulturních akcí v době koncertu. Pro vstup do sálu budou muset předložit doklady o očkování, testování příp. prodělané nemoci Covid 19. Od úterý 8. června bude postačovat i čestné prohlášení o uskutečněném negativním samotestu na Covid 19. Stále však platí povinné rozestupy mezi sedícími diváky od jedno sedadlo. Z toho důvodu nebude možné sedět na svých abonentních místech a nové místenky, které už jsou dopředu připravené na jméno, dostanou návštěvníci u vstupu do sálu.

V každém případě bude na místě zajištěna možnost zakoupení respirátorů (k ochraně dýchacích cest jej bude nutné mít nasazený po celou dobu koncertu).

Z výše uvedených důvodů bude umožněn vstup do Měšťanské besedy v uvedené dny již v 17.30 hodin.

Program:

Zdeněk Fibich: V podvečer, selanka pro orchestr, op. 39 

Henrik Wieniawski: Brilantní fantazie pro housle a orchestr na motivy z Gounodovy opery Faust, op. 20 

Alexander Glazunov: Symfonie č. 7 F dur, op. 77 "Pastorální" 

Hana Hložková: housle

Tomáš Brauner: dirigent

Plzeňská filharmonie

Doporučujeme

Apollon kvartet

Dům hudby

Kozák & Zollman & Bruckner

Měšťanská beseda

Máme rádi zvířata

ČRo

Jdete na koncert poprvé?

Jak se vhodně obléct na koncert?

Kdy se má tleskat? (Netleskat mezi větami)

Co je to věta?

Proč si mám
vzít program?