Naši koncertní mistři /Pastorální 2/

Fibich - Wieniawski - Glazunov. Hana Hložková, Tomáš Brauner.

Měšťanská beseda

Podrobné informace

Vzhledem k příznivému vývoji koronavirové situace a možnosti využít 50% kapacity sálu se Plzeňská filharmonie rozhodla tento koncert odehrát.

Všichni návštěvníci koncertu budou ale povinni dodržet nařízení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR, upravujících pravidla při pořádání kulturních akcí v době koncertu. Pro vstup do sálu budou muset předložit doklady o očkování, testování příp. prodělané nemoci Covid 19. Od úterý 8. června bude postačovat i čestné prohlášení o uskutečněném negativním samotestu na Covid 19. Stále však platí povinné rozestupy mezi sedícími diváky od jedno sedadlo. Z toho důvodu nebude možné sedět na svých abonentních místech a nové místenky, které už jsou dopředu připravené na jméno, dostanou návštěvníci u vstupu do sálu.

V každém případě bude na místě zajištěna možnost zakoupení respirátorů (k ochraně dýchacích cest jej bude nutné mít nasazený po celou dobu koncertu).

Z výše uvedených důvodů bude umožněn vstup do Měšťanské besedy v uvedené dny již v 17.30 hodin.

Program:

Zdeněk Fibich: V podvečer, selanka pro orchestr, op. 39 

Henrik Wieniawski: Brilantní fantazie pro housle a orchestr na motivy z Gounodovy opery Faust, op. 20 

Alexander Glazunov: Symfonie č. 7 F dur, op. 77 "Pastorální" 

Hana Hložková: housle

Tomáš Brauner: dirigent

Plzeňská filharmonie

Doporučujeme

Violoncellové perly velkých mistrů

Dům hudby

Oliver Triendl & Ronald Zollman

Měšťanská beseda

Kontrasty a souznění & Pavla Tesařová

Měšťanská beseda

Jdete na koncert poprvé?

Jak se vhodně obléct na koncert?

Kdy se má tleskat? (Netleskat mezi větami)

Co je to věta?

Proč si mám
vzít program?