Daniel Wiesner

Smetanománie

Dům hudby

Podrobné informace

Bedřich Smetana
Duo beze slov
Skladba v sonátové formě C dur
Skladba v sonátové formě A dur
Čtyřhlasá fuga D dur
Čtyřhlasá fuga D dur II.
Čtyřhlasá fuga C dur
Čtyřhlasá fuga a moll
Čtyřhlasá fuga E dur
Čtyřhlasá fuga G dur
Dvojitá fuga cis moll
Dvojitá fuga fis moll
Dvojitá fuga h moll
Figurave e moll na chorál „Bože, milostivý buď a vlídný“
Vzpomínka na Výmar
Caprice g moll
Charakteristický kus Ces dur
Andante F dur
Andante f moll
Allegro capriccioso

Projekt „Smetanománie“ představuje kompletní provedení klavírního díla Bedřicha Smetany na koncentrované časové ploše. Smyslem je poskytnout posluchačům přehled o rozměrnosti a kvalitě tvorby letošního jubilanta v oblasti klavírní literatury. Protože jde o skladby rozdílných rozsahů a obtížnosti (od skladeb instruktážní a edukační povahy po velké koncertní cykly či skladby maximální interpretační obtížnosti jak po stránce technické, tak obsahové), bude

Smetanománie pojata jako projekt prezentační a zároveň edukační povahy. Proto byli k účasti osloveni nejen koncertní klavíristi formátu Ivo Kahánka, Jana Jiraského nebo Igora Ardaševa, ale zároveň do tohoto projektu zapojí své studenty klavírní hry hudebně vzdělávací instituce na úrovni konzervatoří a vysokých škol z celé České republiky.

Doporučujeme

Zámek v proměnách času

zámecký park v Křimicích

Open-air koncert
Exkluzivně

Engadin Festival, Švýcarsko

Kultur und Kongresszentrum Rondo Pontresina

Zájezd

Festspiele Europäischen Wochen Passau

bazilika sv. Mauricia, Niederalteich

Zájezd

Jdete na koncert poprvé?

Jak se vhodně obléct na koncert?

Kdy se má tleskat? (Netleskat mezi větami)

Co je to věta?

Proč si mám
vzít program?