Historické reflexe

Historické reflexe, nový projekt Plzeňské filharmonie

Na začátku letošního roku přišla Plzeňská filharmonie s novinkou – mimořádnou koncertní řadou „Historické reflexe“. Série koncertů, jež bude v letech 2023 a 2024 reflektovat významné historické okamžiky a osobnosti novodobých dějin, se odehraje na řadě památných místech našich dějin (Památník Terezín, Klášter u Nepomuka, Valdštejnská zahrada Senátu Parlamentu České republiky, Památník Lety u Písku, zámecký park v Křimicích, plzeňská katedrála sv. Bartoloměje). 

„Minulost je hlubokou studnicí poznání a nabízí řadu podnětů k zamyšlení: o výzvách a úskalích, úspěších i zklamáních, radostech i tragédiích, které naši předkové prožívali, jimž čelili a k nimž museli zaujmout určitý postoj. Na některé z nich se zaměřuje koncertní řada Historické reflexe. Mnohé fenomény dějin jsou totiž stále živé a vyvolávají zájem, nejednou naplněný emocemi a rozporuplnými reakcemi. A ačkoliv si to nejsme schopni či ochotni vždy připustit, ovlivňují naše myšlení, jednání    a rozhodování i dnes. Naše společnost se nesmí bát o tématech, která mohou být nepříjemná a nepohodlná, hovořit. Přála bych si, aby náš vztah k minulosti byl otevřenější a naše diskuse věcné a nezatížené předsudky. Budeme-li toho schopni, prospěje to nejen naší přítomnosti, ale i lepší budoucnosti.“ zamýšlí se ředitelka Plzeňské filharmonie Mgr. Lenka Kavalová.

  1. únor letošního i příštího roku bude patřit komponovanému pořadu Pocta Bedrníkovi, který vzpomene hraběte Zdeňka Bořka-Dohalského alias „Bedrníka“, významnou postavu protinacistického odboje. K této příležitosti vystoupí v Památníku Terezín České noneto, průvodního slova se ujme historik, projektový manažer Plzeňské filharmonie a autor Historických reflexí Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.

Odkaz na programovou brožuru on-line: 

https://www.plzenskafilharmonie.cz/data/folders/historicke-reflexe-f207.pdf 

Filmové evergreeny aneb Hudba filmového plátna se jmenuje v pořadí druhý koncert tohoto projektu. Ten zahraje Plzeňská filharmonie pod taktovkou svého šéfdirigenta Chuheie Iwasakiho pod širým nebem v obci Klášter u Nepomuka 19. srpna 2023. Cílem je přispět k záchraně zámku Zelená Hora, který utrpěl velkou devastací nacistickou a následně komunistickou armádou. Zámek a jeho areál je širší veřejnosti znám především jako působiště Černých baronů – zfilmovaného románu Miloslava Švandrlíka. Nad koncertem převzal záštitu hejtman Plzeňského Kraje Rudolf Špoták. Ve spolupráci s Českou televizí je připravován přímý přenos tohoto koncertu.

  1. září 2023 čeká posluchače Historických reflexí komponovaný program, který připomene osudy šlechty v časech ohrožení Československé republiky nacistickým Německem. Koncertu Plzeňské filharmonie bude předcházet konference a vernisáž výstavy Ve znamení tří deklarací, která přibližuje projevy sounáležitosti představitelů šlechty se zemí a českým národem. Samotný koncert se uskuteční ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu České republiky. Nad koncertem převzal záštitu místopředseda Senátu Parlamentu České republiky Ing. Tomáš Czernin.

Další významný koncert Historických reflexí je naplánován ve spolupráci s Muzeem romské kultury na 2. polovinu letošního roku při příležitosti otevření Památníku holokaustu Romů a Sintů v Letech u Písku. Památník je nyní ve výstavbě, proto bude termín teprve upřesněn.

Ani 55. výročí úmrtí jedné z nejvýznamnějších osobností římskokatolické církve minulého století – 33. arcibiskupa pražského a primase českého, politického vězně i exulanta a v neposlední řadě plzeňského rodáka Josefa kardinála Berana nezůstane bez odezvy. Koncert k jeho poctě se uskuteční 29. května 2024 v katedrále sv. Bartoloměje. Hold kardinálu Beranovi vzdá barytonista Roman Janál, dirigent Chuhei Iwasaki a Plzeňská filharmonie. Na programu jsou Biblické písně Antonína Dvořáka a Polní mše Bohuslava Martinů. Záštitu nad koncertem převzal biskup plzeňský Mons. Tomáš Holub a primátor města Plzně Mgr. Roman Zarzycký.

„Vážím si toho, že již několik let mohu s Plzeňskou filharmonií spolupracovat na projektech, jejichž posláním je upozornit na významné historické, a přitom stále aktuální fenomény. Čím dál více si přitom uvědomuji, že historie není jen vědou, ale též uměním otevírajícím brány do nitra člověka, do světa jeho myšlenek, prožitků, přání, radostí i strastí, které se odrážejí v jeho chování a jednání – a tedy také v dějinách. Historikové a umělci jsou si v mnoha ohledech blízcí: zmíněné aspekty lidské společnosti dovedou reflektovat, a sice v dobových souvislostech i kontextu své přítomnosti. A v obou případech platí, že vždy záleží nejen na obsahu, ale rovněž na formě sdělení. Pevně věřím, že toto nevšední spojení hudebních zastavení s připomínkou důležitých momentů i osobností našich novodobých dějin zaujme co nejvíce posluchačů.“ uzavírá autor Historických reflexí Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.

Open air koncert Zámek v proměnách času 22. června 2024 v křimickém zámeckém parku pak celou sérii uzavře. Koncert chce připomenout kulturní odkaz knížecího rodu Lobkowiczů i nelehké osudy jeho reprezentantů ve 20. století. Návštěvníci se mohou těšit na flétnistu Jakuba Klögnera a Plzeňskou filharmonii s šéfdirigentem Chuheiem Iwasakim.

Nad koncertní řadou Historické reflexe převzal záštitu ministr kultury České republiky Mgr. Martin Baxa, patronem projektu je Ing. Jaroslav Lobkowicz.