Jazyk svatého Jana

Český rozhlas Plzeň, Studio S1

Podrobné informace

Co znají obyvatelé vzdálených světadílů z Plzeňského
kraje? Nabízí se odpověď, že například
světově proslulý ležák. Jistě, je tomu tak. Avšak již
o několik staletí dříve znali katoličtí věřící v značné
části Evropy, Jižní Ameriky, Asie a na dalších místech
nepomuckého rodáka – svatého Jana nebo
také Johánka. Generální vikář pražské arcidiecéze
Jan z Nepomuku zemřel mučednickou smrtí jako
oběť zvůle krále Václava IV. Stal se tak nejslavnějším
českým středověkým politickým vězněm. Jeho
odkaz přetrval i přes období husitské a plně uctívaným
se stal zejména po bitvě na Bílé hoře. Co
přispělo světovému věhlasu tohoto českého světce?
Kdo jeho myšlenky šířil v daleké cizině? Jaká slavná
umělecká díla jsou naším Johánkem inspirována?
Ale především – jak je to s jeho jazykem? Je
živý i dnes, téměř 630 let po smrti? Na vše odpoví
nový multimediální pořad Plzeňské filharmonie
určený dětskému, případně rodinnému publiku,
s názvem JAZYK SVATÉHO JANA.
Vhodné pro děti ve věku 4 – 14 let.

Svatopluk Schuller: hlavní rola

Martin Pášma: scénář

Tomáš Ille: hudba

Chuhei Iwasaki: dirigent 

Plzeňská filharmonie 

Doporučujeme

Hollywoodský open air

náměstí Republiky, Plzeň

Exkluzivně

Dvořák cestovatel

Praha, Betlémská kaple

Premiéra

Carmen & Plzeňská filharmonie

Velká synagoga

Jdete na koncert poprvé?

Jak se vhodně obléct na koncert?

Kdy se má tleskat? (Netleskat mezi větami)

Co je to věta?

Proč si mám
vzít program?