Jazyk svatého Jana

Český rozhlas Plzeň, Studio S1

Podrobné informace

Co znají obyvatelé vzdálených světadílů z Plzeňského
kraje? Nabízí se odpověď, že například
světově proslulý ležák. Jistě, je tomu tak. Avšak již
o několik staletí dříve znali katoličtí věřící v značné
části Evropy, Jižní Ameriky, Asie a na dalších místech
nepomuckého rodáka – svatého Jana nebo
také Johánka. Generální vikář pražské arcidiecéze
Jan z Nepomuku zemřel mučednickou smrtí jako
oběť zvůle krále Václava IV. Stal se tak nejslavnějším
českým středověkým politickým vězněm. Jeho
odkaz přetrval i přes období husitské a plně uctívaným
se stal zejména po bitvě na Bílé hoře. Co
přispělo světovému věhlasu tohoto českého světce?
Kdo jeho myšlenky šířil v daleké cizině? Jaká slavná
umělecká díla jsou naším Johánkem inspirována?
Ale především – jak je to s jeho jazykem? Je
živý i dnes, téměř 630 let po smrti? Na vše odpoví
nový multimediální pořad Plzeňské filharmonie
určený dětskému, případně rodinnému publiku,
s názvem JAZYK SVATÉHO JANA.
Vhodné pro děti ve věku 4 – 14 let.

Svatopluk Schuller: hlavní rola

Martin Pášma: scénář

Tomáš Ille: hudba

Chuhei Iwasaki: dirigent 

Plzeňská filharmonie 

Doporučujeme

Nouzovský & Suk & Iwasaki

Měšťanská beseda

Muzikantská naděje

Blovice, Lidový dům

Bad Elster

Bad Elster

Zájezd

Jdete na koncert poprvé?

Jak se vhodně obléct na koncert?

Kdy se má tleskat? (Netleskat mezi větami)

Co je to věta?

Proč si mám
vzít program?