Finále Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže

Měšťanská beseda

Podrobné informace

Konzervatoř Plzeň je od počátku odborným
garantem a od roku 2002 i pořadatelem
Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže, jedné
z největších klavírních soutěží v České republice.
Konzervatoř poskytuje tomuto mezinárodnímu
klání pro první soutěžní kola, v nichž se kandidáti
představují sólově, i prostory Domu hudby. Do
Plzně se tak každé dva roky sjede několik desítek
špičkových mladých klavíristů z celého světa.
Vítězové všech jednotlivých kategorii bývají bez
ohledu na svůj nízký věk skvělými hudebníky,
kteří pravě vstupují na počátek své profesionální
kariéry.

Valentina Shuklina: dirigent 

Plzeňská filharmonie 

Doporučujeme

Má vlast

Klatovy

Má vlast

Měšťanská beseda

Zahajovací koncert festivalu Smetanovské dny
Exkluzivně

Má vlast

Měšťanská beseda

Veřejná generální zkouška

Jdete na koncert poprvé?

Jak se vhodně obléct na koncert?

Kdy se má tleskat? (Netleskat mezi větami)

Co je to věta?

Proč si mám
vzít program?