NeoKlasik orchestr

Dům hudby

Podrobné informace

Dramaturgie NeoKlasik orchestru se zaměřuje na interpretaci neoklasicismu, který odkazuje na dobové styly a formy. Koncerty proto nabízí široké možnosti interpretace napříč mnoha hudebními směry a dodávají tak nový a svěží pohled na klasickou hudbu (neobaroko, neoklasicismus, neoverismus, neoimpresionismus, neofolklorismus a další). Václav Dlask s tímto orchestrem nastudoval několik významných děl Bohuslava Martinů v rámci projektu NeoMartinů a současná neoklasicistní díla ve světové premiéře. Zaměřuje se také na programy připomínající významné historické události. V roce 2021 vystoupil NeoKlasik orchestr na pietním aktu In memoriam Babí Jar k 80. výročí masakru Židů v rokli Babí Jar, kde byla provedena 14. symfonie D. Šostakoviče. Posledním uměleckým počinem NeoKlasik orchestru byla účast na mezinárodním projektu In memoriam Lidice připomínajícím vyhlazení obce Lidice.

NeoKlasik orchestr se také zúčastnil několika významných tuzemských festivalů, jako jsou Haydnovy hudební slavnosti, Dny soudobé hudby, Melodramfest, Břevnovská hudební setkání, Dvořákova Příbram ad.

Program:

Bohuslav Martinů: Serenáda č. 4 (Divertimento)

Karel Pexidr: Suita pro smyčcový orchestr

Karel Pexidr: Hymnus pro smyčcový orchestr

Leoš Janáček: Suita pro smyčcový orchestr

Doporučujeme

Má vlast

Klatovy

Má vlast

Měšťanská beseda

Zahajovací koncert festivalu Smetanovské dny
Exkluzivně

Má vlast

Měšťanská beseda

Veřejná generální zkouška

Jdete na koncert poprvé?

Jak se vhodně obléct na koncert?

Kdy se má tleskat? (Netleskat mezi větami)

Co je to věta?

Proč si mám
vzít program?