Přehlídkový koncert ZUŠ Bedřicha Smetany

Měšťanská beseda

Podrobné informace

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany
patří mezi nejstarší školy tohoto typu v České
republice. Byla založena v roce 1920 jako
Městská hudební škola, od roku 1924 nese
v názvu jméno Bedřicha Smetany. V počátcích
svého vzniku sídlila v Tylově ulici a věnovala
se výchově profesionálních hudebníků. V roce
1978 se škola přemístila z Kopeckého sadů do
budovy v Revoluční ulici, kde se vyučuje dosud
(výuka probíhá ještě na dvou odloučených
pracovištích: v Doubravce a na Vinicích).
V současnosti na škole studuje téměř 1000
žáků ve třech oborech: hudebním, tanečním
a výtvarném.

Škola spolupracuje s různými institucemi:
např. S Krajským úřadem Plzeňského kraje,
Magistrátem města Plzně, ÚMO Plzeň 4,
Plzeňskou filharmonií, Divadlem J. K. Tyla,
Konzervatoří v Plzni, ostatními ZUŠ v regionu,
Českým rozhlasem v Plzni, Fakultní nemocnicí
v Plzni. Žáci školy se veřejně prezentují na
koncertech, festivalech, soutěžích, výstavách
a dalších vystoupeních v rámci města,
Plzeňského kraje, České republiky i v zahraničí.
Na škole působí tři pěvecké sbory, řada
různých hudebních souborů a dechový
orchestr. Právě tato větší hudební tělesa
účinkují na koncertu Základní umělecké
školy Bedřicha Smetany v rámci
43. Smetanovských dnů.


S Plzeňskou filharmonií ZUŠ Bedřicha Smetany
spolupracuje dlouhodobě. Jsme velmi rádi, že
díky Plzeňské filharmonii jako organizátorovi
Smetanovských dnů máme možnost od roku
2013 pravidelně vystupovat v rámci tohoto
festivalu. Přehlídkový koncert má pro nás
(žáky a pedagogy) zvláštní „náboj“, neboť
můžeme tímto aktivně vzdát hold Bedřichu
Smetanovi a navázat na minulé, pro nás
mimořádné, zážitky z těchto koncertů.

Doporučujeme

Engadin Festival, Švýcarsko

Kultur und Kongresszentrum Rondo Pontresina

Zájezd

Festspiele Europäischen Wochen Passau

bazilika sv. Mauricia, Niederalteich

Zájezd

Hollywood & Plzeňská filharmonie

Letní kino Prachatice

Jdete na koncert poprvé?

Jak se vhodně obléct na koncert?

Kdy se má tleskat? (Netleskat mezi větami)

Co je to věta?

Proč si mám
vzít program?