Přehlídkový koncert ZUŠ Bedřicha Smetany

44. Smetanovské dny

Měšťanská beseda

Podrobné informace

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany patří mezi nejstarší školy tohoto typu v České republice. Byla založena v roce 1920 jako Městská hudební škola, od roku 1924 nese v názvu jméno Bedřicha Smetany. V počátcích svého vzniku sídlila v Tylově ulici a věnovala se výchově profesionálních hudebníků, v roce 1978 se škola přemístila z Kopeckého sadů do budovy v Revoluční ulici, kde se vyučuje dosud (výuka probíhá ještě na dvou odloučených pracovištích: v Doubravce a na Vinicích). V současnosti na škole studuje téměř 1000 žáků ve třech oborech: hudebním, tanečním a výtvarném.

Škola spolupracuje s různými institucemi, např. s Krajským úřadem Plzeňského kraje, Magistrátem města Plzně, ÚMO Plzeň 4, Plzeňskou filharmonií, Divadlem J. K. Tyla, Konzervatoří Plzeň, ostatními ZUŠ v regionu, Českým rozhlasem v Plzni, Fakultní nemocnicí v Plzni. Žáci školy se veřejně prezentují na koncertech, festivalech, soutěžích, výstavách a dalších vystoupeních v rámci města, Plzeňského kraje, České republiky i v zahraničí. Na škole působí tři pěvecké sbory, řada různých hudebních souborů či dechový orchestr, a právě tato větší hudební tělesa účinkují na koncertu Základní umělecké školy Bedřicha Smetany v rámci 44. Smetanovských dnů.

Doporučujeme

Má vlast

Klatovy

Má vlast

Měšťanská beseda

Zahajovací koncert festivalu Smetanovské dny
Exkluzivně

Má vlast

Měšťanská beseda

Veřejná generální zkouška

Jdete na koncert poprvé?

Jak se vhodně obléct na koncert?

Kdy se má tleskat? (Netleskat mezi větami)

Co je to věta?

Proč si mám
vzít program?