Smetana Gala

Závěrečný koncert festivalu Smetanovské dny

Měšťanská beseda

Exkluzivně

Podrobné informace

Závěrečný koncert festivalu Smetanovské dny 2024.

Bedřich Smetana:

Tajemství, předehra

Prodaná nevěsta, scéna Mařenky a Jeníka z 1. dějství "Kdybych se co takového o tobě dozvěděla ….. Věrné milování"

Našim děvám, polka

Prodaná nevěsta, árie Jeníka ze 2. dějství "Až uzříš... Jak možná věřit"
                                 árie Mařenky ze 3. dějství "Ó jaký žal... Ten lásky sen"

Hubička, árie Lukáše ze 2. dějství "Já nešťastník.... Kdybych věděl, jak svou vinu smýt"
                 árie Vendulky z 1. dějství "Hajej můj andílku, Letěla bělounká holubička"

Pražský karneval
pauza

Slavnostní předehra C dur k položení základního kamene Národního divadla

Heilig ist der Herr Zebaoth, dvojsbor

Scapulis suis obumbrabit tibi Dominus, offertorium pro sbor a orchestr
 
Meditabitur in mandatis tuis, offertorium pro sbor a orchestr

Libuše, árie Libuše z 1. dějství "Bohové věční"

Dalibor, árie Dalibora z 1. dějství "Slyšels to příteli"

Česká píseň
, kantáta pro smíšený sbor a orchestr

Alžběta Poláčková: soprán 
Richard Samek: tenor 
Jakub Zicha: sbormistr 
Jaroslav Kyzlink: dirigent 
Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy
Plzeňská filharmonie

Doporučujeme

Není všechno paráda & Karel Zich & PF

Měšťanská beseda

Premiéra

Muzikantská naděje

Domažlice, ZUŠ J. Jindřicha, refektář

Hold kardinálu Josefu Beranovi

Katedrála sv. Bartoloměje

Historické reflexe
Exkluzivně

Jdete na koncert poprvé?

Jak se vhodně obléct na koncert?

Kdy se má tleskat? (Netleskat mezi větami)

Co je to věta?

Proč si mám
vzít program?