Světový den zraku s Lions Clubem Plzeň Bohemia

Katedrála sv. Bartoloměje

Podrobné informace

Antonio Vivaldi
Čtvero ročních dob. Čtyři koncerty pro housle a smyčcový orchestr, op. 8 (výběr)
Koncert č. 1 E dur „Jaro”, RV 269
Cantone in Utica, RV 705, árie z 1. dějství opery „Apri le luci, e mira”
Koncert pro flétnu a smyčce D dur, RV 783
Koncert č. 4 f moll „Zima”, RV 297
Gloria D dur, RV 589, 3. část Laudamus te, benedicimus te

Petra Musilová: soprán / soprano
Eva Blažková: flétna / flute
Chuhei Iwasaki: dirigent / conductor
Plzeňská filharmonie

Doporučujeme

Není všechno paráda & Karel Zich & PF

Měšťanská beseda

Premiéra

Muzikantská naděje

Domažlice, ZUŠ J. Jindřicha, refektář

Hold kardinálu Josefu Beranovi

Katedrála sv. Bartoloměje

Historické reflexe
Exkluzivně

Jdete na koncert poprvé?

Jak se vhodně obléct na koncert?

Kdy se má tleskat? (Netleskat mezi větami)

Co je to věta?

Proč si mám
vzít program?