Vánoce & Plzeňská filharmonie

Měšťanská beseda

Podrobné informace

Zažijte vyhlášený tradiční vánoční koncert Plzeňské filharmonie. V letošním roce si filharmonie pozvala speciálního hosta, zpívat bude Kühnův dětský sbor. Koncert diriguje Chuhei Iwasaki. 

Juraj Filas:
Poslední sen starého dubu
Jiří Teml:
Svatá noc. Pásmo koled a vánočních písní
pro dětský sbor a komorní orchestr
Petr Iljič Čajkovskij:
Louskáček, výběr ze suity, op. 71a

Jiří Chvála, Petr Louženský: sbormistři 
Chuhei Iwasaki: dirigent 
Kühnův dětský sbor
Plzeňská filharmonie

Doporučujeme

Není všechno paráda & Karel Zich & PF

Měšťanská beseda

Premiéra

Muzikantská naděje

Domažlice, ZUŠ J. Jindřicha, refektář

Hold kardinálu Josefu Beranovi

Katedrála sv. Bartoloměje

Historické reflexe
Exkluzivně

Jdete na koncert poprvé?

Jak se vhodně obléct na koncert?

Kdy se má tleskat? (Netleskat mezi větami)

Co je to věta?

Proč si mám
vzít program?