Vzpomínka na Plzeň – studentský deník Bedřicha Smetany

44. Smetanovské dny

Dům hudby

Exkluzivně

Podrobné informace

Komponovaný pořad je součástí česko-německého projektu, který představuje kritické vydání Smetanova studentského deníku. Autory edice jsou muzikoložka Olga Mojžíšová (Národní muzeum v Praze) a historik Tomáš Bernhardt (Západočeské muzeum v Plzni).

Deník zachycuje poslední čtyři roky Smetanových gymnaziálních studií v letech 1840–1843, velmi stručně nedokončený školní rok v Praze a podrobně následující tři roky na plzeňském gymnáziu. Ve dvou krátkých retrospektivách na začátku deníku Smetana ještě zachytil roky svého dětství a mládí do roku 1840 a na konci deníku pak období po odchodu z Plzně do roku 1847, kdy v Praze ukončil své hudební vzdělání a stanul na začátku samostatné životní a umělecké dráhy. Deník je hlavním zdrojem informací k této etapě Smetanova života. Je jedinečným dokladem jeho dospívání a dává nahlédnout nejen do jeho soukromí, ale také do tehdejšího studentského života a do prostředí plzeňské společnosti.

V průběhu pořadu zazní ukázky z deníku a výběr ze skladeb vztahujících se k tomuto období. O Smetanově deníku, o jeho edici a jejím významu budou hovořit autoři publikace Olga Mojžíšová a Tomáš Bernhardt a vědecký redaktor Václav Petrbok.

Kromě festivalu Smetanovské dny bude pořad uveden také v Praze, Řezně, Mnichově, Berlíně a Výmaru. V průběhu večera zazní následující díla Bedřicha Smetany:
Písňová tvorba
Liebchens Blick (B. Breiger, 1846)
Lebewohl! (Wilhelm Melhop, 1846)
Einladung (Johann Georg Jacobi, 1846)

Klavírní skladby

Polka g moll, č. 2 z cyklu Tři poetické polky, op. 8
Louisen-Polka / Louisina polka (1840)
Erinnerung an Pilsen / Vzpomínka na Plzeň (1843–1844)
Bagatelles et Impromptus / Bagately a Impromptus, op. 6 (1844):
č. 1 L´innocence / Nevinnost,
č. 2 L´abbattement / Sklíčenost,
č. 7 L´amour / Láska
Pensée fugitive (1845)

Účinkují:
Marek Kozák: klavír
Thoma Jaron-Wutz: zpěv
Svatopluk Schuller: moderace / přednes

Projekt vznikl ve spolupráci:
Adalbert Stifter Verein (Mnichov)
Deutsches Kulturforum östliches Europa (Postupim)
Festival Smetanovské dny
Národní muzeum (Praha)
Odbor kultury Magistrátu města Plzně
Plzeňská filharmonie
Sudetendeutsches Musikinstitut – Bezirk Oberpfalz (Řezno)
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i.

Realizaci pořadu podpořili:
Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien / Zmocněnec Spolkové vlády pro kulturu a média
Deutsch-tschechische Zukunftsfonds / Česko-německý fond budoucnosti

Doporučujeme

Zámek v proměnách času

zámecký park v Křimicích

Open-air koncert
Exkluzivně

Engadin Festival, Švýcarsko

Kultur und Kongresszentrum Rondo Pontresina

Zájezd

Festspiele Europäischen Wochen Passau

bazilika sv. Mauricia, Niederalteich

Zájezd

Jdete na koncert poprvé?

Jak se vhodně obléct na koncert?

Kdy se má tleskat? (Netleskat mezi větami)

Co je to věta?

Proč si mám
vzít program?