Zámek v proměnách času 

zámecký park v Křimicích

Exkluzivně

Podrobné informace

Koncert chce připomenout kulturní odkaz
knížecího rodu Lobkowiczů i nelehké osudy jeho
reprezentantů ve 20. století. A také upozornit na
prostou, ale pravdivou skutečnost: že hodnotné
věci se rodí a utvářejí po léta či staletí, avšak
zničit je lze během velmi krátkého okamžiku.
Osudy Lobkowiczů, v nichž se odráží historie
českého státu, jsou toho názorným příkladem.
Lobkowiczové prosluli nejen jako vysocí státní
úředníci, politici, diplomaté či důstojníci, ale též
jako mecenáši umění. Například Josef František
Maxmilián z Lobkowicz podporoval slavného
Ludwiga van Beethovena, který mu věnoval řadu
svých skladeb – i známou 5. symfonii zvanou
„Osudová“.
Osudově a tvrdě zasáhly do životů Lobkowiczů
totalitní režimy. V časech nacistické okupace
zachoval rod Lobkowiczů věrnost českému
národu, což mělo mimo jiné za následek uvalení
nucené správy na jeho statky. Ty jen
o několik let později znárodnili komunisté –
včetně křimického zámku, který se za jejich vlády
proměnil z kdysi krásné barokní stavby v ruinu.
O revitalizaci zámku usiluje jeho stávající majitel
Jaroslav Lobkowicz již bezmála třicet let…

Program: 

Antonín Dvořák:
Slavnostní pochod, op. 54

Albert Franz Doppler:
Maďarská pastorální fantazie pro flétnu a orchestr, op. 26

Ludwig van Beethoven:
Symfonie č. 5 c moll, op. 67 „Osudová”

Účinkují:
Chuhei Iwasaki: dirigent
Jakub Klögner: flétna
Plzeňská filharmonie

Doporučujeme

Cimbálovka na druhou

Návštěvnické centrum Plzeňského Prazdroje

Putování pařížskými chrámy

Katedrála sv. Bartoloměje

Dvořákovo klavírní kvarteto

Dům hudby

Jdete na koncert poprvé?

Jak se vhodně obléct na koncert?

Kdy se má tleskat? (Netleskat mezi větami)

Co je to věta?

Proč si mám
vzít program?