Program festivalu je již zveřejněn

Na festivalových stránkách www.smetanovskedny.cz se můžete podívat na program 41. ročníku hudebního festivalu Smetanovské dny. V hudební části najdete slíbené čtyři komorní koncerty z nedokončeného projektu festivalového roku 2020 (Souborné provedení smyčcových kvartetů Ludwiga van Beethovena), i některé další koncerty, které se nemohly vlivem pandemie uskutečnit. Festivalem se tradičně prolínají témata vážící se k osobnosti Bedřicha Smetany a jeho odkazům do minulosti i budoucnosti. Dramaturgie festivalu je zaměřena také na českou soudobou tvorbu, české umělce do třiceti let a na tvůrčí dílny či pořady zaměřené na děti a mládež s interakcí publika. Celý festival symbolicky zahájí slavnostní koncert Smetanova Má vlast v podání Plzeňské filharmonie, kterou bude řídit Chuhei Iwasaki. Vstupenky na celý festival jsou již v prodeji.