Aktuální prohlášení ASOPS

Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR (ASOPS) jako oborová a profesní organizace, sdružující profesionální symfonické orchestry a pěvecké sbory z celé České republiky, odsuzuje agresivní politiku Ruské federace a vpád jejich vojsk na území Ukrajiny.
Dané situaci nelze nečinně přihlížet. Putinovské Rusko vrátilo do Evropy válku ve snaze změnit geopolitické uspořádání vytvořené po pádu Železné opony a rozpadu Sovětského svazu. Toto jednání ohrožuje mír a bezpečnost Evropy a je třeba mu aktivně čelit. Napadení Ukrajiny se týká životů nás všech.
Myslíme na všechny naše kolegyně a kolegy jak na Ukrajině, tak i na ty v Rusku, kteří odmítají politiku Vladimíra Putina. Nejvíce však naše myšlenky směřují k těm, kteří jsou válečným běsněním bezprostředně ohroženi a kterým je třeba okamžitě pomoci.
Jednotliví členové ASOPS vyjadřují nejen symbolickou podporu a solidaritu s Ukrajinou v rámci svých koncertů, ale hledají i další způsoby, jak účinně pomoct. Jako první krok se ASOPS rozhodla podpořit postižené obyvatele Ukrajiny částkou 100.000,- Kč, kterou poukáže na účet určený na okamžitou pomoc pro obranu Ukrajiny, zřízený Velvyslanectvím Ukrajiny v ČR (304452700/0300).
Každý z nás se i nadále může připojit i do dalších vyhlášených veřejných sbírek:
Post Bellum / Paměť národa
Člověk v tísni
Darujme.cz
Český červený kříž
Adra
Charita ČR
Unicef
Děkujeme všem, kteří v těchto těžkých chvílích nejsou lhostejní a rozhodnou se pomoci!
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
Filharmonie Brno
Filharmonie Hradec Králové
Janáčkova filharmonie Ostrava
Jihočeská filharmonie
Karlovarský symfonický orchestr
Komorní filharmonie Pardubice
Moravská filharmonie Olomouc
Plzeňská filharmonie
PKF – Prague Philharmonia
Severočeská filharmonie Teplice
Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně
Český filharmonický sbor Brno
Pražský filharmonický sbor