Igor Ardašev & Chuhei Iwasaki

Koncert Igor Ardašev & Chuhei Iwasaki přinesl divákům neobyčejný hudební zážitek, na programu byly skladby Jeana Sibelia Lemminkäinen a dívky na ostrově, op. 22 č 1, Edvarda Griega Koncert pro klavír a orchestr a moll, op. 16 a Dmitrije Šostakoviče Symfonie č. 5, d moll, op. 47. Sólista koncertu skvělý český klavírista Igor Ardašev i Plzeňská filharmonie v čele se svým novým šéfdirigentem Chuheiem Iwasakim sklidili zasloužené ovace. Na úvod promluvila ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová, primátor města Plzně Martin Baxa, náměstkyně primátora města Plzně Eliška Bartáková a náměstek hejtmanky Plzeňského kraje Marek Ženíšek. Představena byla návštěvníkům i novinka Plzeňské filharmonie – nové a ve světě oceňované CD se skladbami Ernnano Wolfa-Ferrariho, kterému požehnal biskup plzeňské diecéze Tomáš Holub. Koncertu se zúčastnilo i mnoho významných hostů z kulturního a společenského života, mimo jiné velvyslanci Norska a Finska v ČR Robert Kvile a Jukka Pesola s manželkami.