Informace pro návštěvníky koncertů Plzeňské filharmonie

Vážení návštěvníci koncertů Plzeňské filharmonie, od pondělí 22. listopadu vstoupilo v platnost nové nařízení Ministerstva kultury, které ukládá všem návštěvníkům kulturních akcí buď doložit certifikát o prodělaném očkování, nebo předložit potvrzení o prodělaném onemocnění covidem-19 v posledních 180 dnech.

Výjimku mají pouze osoby, které se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů, osoby očkované proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových a první u jednodávkových vakcín) neuplynulo 14 dní a osoby do 18 let (ty mohou doložit RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin). Děti do 12 let nadále žádné potvrzení předkládat nemusejí.

Současně stále platí povinnost nosit ve všech vnitřních prostorech respirátor. 

Dle stejného nařízení Ministerstva vnitra nejsou pořadatelé kulturních akcí povinni vracet vstupné osobám, které nejsou schopné doložit splnění výše uvedených podmínek dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Tyto osoby se se svými nároky na vrácení vstupného mohou obracet na Ministerstvo financí. Pořadatelé kulturní akce by měli vstupné vrátit v případě jejího zrušení.