Jan Schultsz

Jan Schultsz je mezinárodně uznávaný dirigent, komorní hudebník, korepetitor a festivalovy ředitel. Díky zkušenostem s historicky poučenou interpretací se zajímá zejména o znovuobjevování zapomenutých děl a nový pohled na známý repertoár.

Interpretačně se zaměřuje hlavně na hudbu klasicismu a romantismu. Jan Schultsz je často vyhledávaným hostujícím dirigentem nejen ve Švýcarsku. Pod jeho taktovkou koncertovala jak různá hudební tělesa, například Tonhalle-Orchester Zurich, Basilejský symfonický orchestr, Maďarský státní symfonický orchestr a Orchestr Národního divadla v Praze, tak také významní sólisté, mezi něž patří Khatia Buniatishvili, Renaud Capucon či Gaultier Capucon.

Jako operní dirigent se představil v Opeře v Oslu, Maďarské státní opeře v Budapešti nebo Královské valonské opeře v Liege. Jeho repertoár zahrnuje především málo uváděná díla G. Rossiniho, G. Donizettiho, V. Belliniho a G. Verdiho.

V letech 1999–2009 dirigoval Orchestre de chambre de Neuchatel. V roce 2000 založil Operu St. Moritz, kde působil ve funkci uměleckého ředitele dvanáct let (do roku 2012).

Jan Schultsz, rodák z Amsterdamu, studoval hru na klavír a lesní roh na konzervatoři ve svém rodném městě a na konzervatořích v Basileji a Lausanne. Mezi lety 1991 a 1995 se věnoval studiu dirigování v Basileji, Bernu a Curychu, a to u Manfreda Honecka a Ralfa Weikerta. Během té doby se rovněž účastnil řady mistrovských kurzů, kromě jiných také u Jorma Panula, sira Edwarda Downese a Ilji Musina.