Konkurz na pozici: 1. housle tutti

Ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s.
Mgr. Lenka Kavalová
vypisuje

na pracovní úvazek 1,0

Podmínky

 1. Kandidát si vybere jeden z následujících koncertů a předvede 1. větu s kadencí:
  1. A. Mozart: Koncert pro housle č. 3 G dur KV. 216
  2. A. Mozart: Koncert pro housle č. 4 D dur KV. 218
  3. A. Mozart: Koncert pro housle č. 5 A dur KV. 219
 2. 1. věta z koncertu romantického období či 1. pol. 20. století
  nebo virtuózní skladba 19. - 20. století pro sólové housle/s doprovodem klavíru.
 3. Vybrané orchestrální party, které budou účastníkům zaslány na základě přihlášky.

Každý z kandidátů připojí k přihlášce seznam repertoáru, který si na konkurz připravil, a zajistí notový materiál klavírního doprovodu.

Datum nástupu do zaměstnání dle dohody.

Životopisy a přihlášky včetně repertoáru nejpozději do 5. 4. 2021

na adresu:

Plzeňská filharmonie o. p. s., Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň
Tel.: (+420) 602 222 685
Email: produkce@plzenskafilharmonie.cz