KONKURZ na pozici: 2. housle tutti

Ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s.
Mgr. Lenka Kavalová a šéfdirigent Chuhei Iwasaki
vypisují

na pracovní úvazek 0,5

Podmínky

  1. 1. věta s kadencí z následujících klasických koncertů:
   • W. A. Mozart: Koncert pro housle č. 3 G dur KV. 216
   • W. A. Mozart: Koncert pro housle č. 4 D dur KV. 218
   • W. A. Mozart: Koncert pro housle č. 5 A dur KV. 219
  2. 1. věta z koncertu romantického období či 1. pol. 20. století.
  3. Vybrané orchestrální party, které budou účastníkům zaslány na základě

       přihlášky.

Každý z kandidátů zajistí notový materiál klavírního doprovodu.

Datum nástupu do zaměstnání - září 2024 (nebo dle dohody).

Životopisy a přihlášky nejpozději do 4. června 2024 na adresu:

Plzeňská filharmonie o. p. s., Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň
Tel.: (+420) 602 222 685
Email: produkce@plzenskafilharmonie.cz