Konkurz na pozici: 2. housle tutti

Ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s.
Mgr. Lenka Kavalová a šéfdirigent Chuhei Iwasaki
vypisují

na pracovní úvazek 1,0

Podmínky

 1. 1. věta s kadencí z následujících klasických koncertů: 

  W. A. Mozart: Koncert pro housle č. 3 G dur KV. 216

  W. A. Mozart: Koncert pro housle č. 4 D dur KV. 218

  W. A. Mozart: Koncert pro housle č. 5 A dur KV. 219

 2. 1. věta z koncertu romantického období či 1. pol. 20. století
  nebo virtuózní skladba 19. - 20. století pro sólové housle/s doprovodem klavíru.

 3. Vybrané orchestrální party, které budou účastníkům zaslány na základě přihlášky.

  Každý z kandidátů připojí k přihlášce seznam repertoáru, který si na konkurz připravil, a zajistí notový materiál klavírního doprovodu.

  Datum nástupu do zaměstnání dle dohody.

  Každý účastník konkurzu se musí prokázat negativním covid testem, ne starším než tři dny. Při vstupu do budovy ČRo je měřena teplota, která nesmí přesáhnout 37,2 °C.

Životopisy a přihlášky včetně repertoáru nejpozději do 21. 9. 2021 na adresu:

Plzeňská filharmonie o. p. s., Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň
Tel.: (+420) 602 222 685
Email: produkce@plzenskafilharmonie.cz