Konkurz na pozici: 2. housle tutti

Ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s.
Mgr. Lenka Kavalová a šéfdirigent Chuhei Iwasaki
vypisují

na pracovní úvazek 1,0

Podmínky

  1. 1. věta s kadencí z následujících klasických koncertů:
    W. A. Mozart: Koncert pro housle č. 3, KV. 216
    W. A. Mozart: Koncert pro housle č. 4, KV. 218
    W. A. Mozart: Koncert pro housle č. 5, KV. 219
  2. 1. věta z koncertu romantického období či 1. pol. 20. století.
  3. Vybrané orchestrální party, které budou účastníkům zaslány na základě přihlášky.

Každý z kandidátů připojí k přihlášce seznam repertoáru, který si na konkurz připravil, a zajistí notový materiál klavírního doprovodu.

Datum nástupu do zaměstnání dle dohody.

Životopisy a přihlášky včetně repertoáru nejpozději do 11. června 2023 na adresu:

Plzeňská filharmonie o. p. s., Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň
Tel.: (+420) 602 222 685
Email: produkce@plzenskafilharmonie.cz