Konkurz na pozici: 2. housle tutti

Ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s.
Mgr. Lenka Kavalová
vypisuje

na pracovní úvazek 1,0

Podmínky

 1. 1. věta s kadencí z následujících klasických koncertů: 

  W. A. Mozart: Koncert pro housle č. 3 G dur KV. 216

  W. A. Mozart: Koncert pro housle č. 4 D dur KV. 218

  W. A. Mozart: Koncert pro housle č. 5 A dur KV. 219

  2. 1. věta z koncertu romantického období či 1. pol. 20. století
  nebo virtuózní skladba 19. - 20. století pro sólové housle/s doprovodem klavíru.

  1. Vybrané orchestrální party, které budou účastníkům zaslány na základě přihlášky.

  Každý z kandidátů připojí k přihlášce seznam repertoáru, který si na konkurz připravil, a zajistí notový materiál klavírního doprovodu.

  Datum nástupu do zaměstnání dle dohody.

Životopisy a přihlášky včetně repertoáru nejpozději do 5. 4. 2021 na adresu:

Plzeňská filharmonie o. p. s., Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň
Tel.: (+420) 602 222 685
Email: produkce@plzenskafilharmonie.cz