Konkurz na pozici: koncertní mistr houslí

Ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s.
Mgr. Lenka Kavalová a šéfdirigent Chuhei Iwasaki
vypisují

na pracovní úvazek dle dohody

Podmínky

  1. W. A. Mozart: Koncert pro housle č. 3 G dur KV. 216 nebo č. 4 D dur KV. 218 nebo č. 5 A dur KV. 219, 1. a 2. věta s kadencemi
  2. 1. věta jednoho z následujících koncertů: J. Sibelius, P. I. Tchaikovsky, J. Brahms,   L. van Beethoven, A. Dvořák, F. Mendelssohn-Bartholdy
  3. Orchestrální party a sóla: B. Smetana: Má vlast (Z Českých luhů a hájů, Šárka)A. Dvořák: Karneval, Symfonie č. 8, R. Schumann: Symfonie č. 2 (Scherzo), N. Rimskij-Korsakov: Šeherezáda, J. Brahms: Symfonie č. 1, L. van Beethoven: Missa Solemnis, J. Suk: Pohádka, D. Šostakovič: Symfonie č. 5

Datum nástupu do zaměstnání dle dohody.

Životopisy a přihlášky včetně repertoáru zasílejte nejpozději do 6. října 2022 na adresu:

Plzeňská filharmonie o. p. s., Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň
Tel.: (+420) 602 222 685
Email: produkce@plzenskafilharmonie.cz