Konkurz na pozici: viola tutti

Ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s.
Mgr. Lenka Kavalová a šéfdirigent Ronald Zollman
vypisují

na pracovní úvazek 1,0

Podmínky

  1. Sólové skladby:
    Stamitz – Koncert D dur - 1. věta s kadencí
    nebo F. A. Hoffmeister – Koncert D dur - 1. věta s kadencí
  2. romantická nebo modernější skladba (u cyklických skladeb 1 věta) dle vlastního výběru
  3. vybrané orchestrální party, které budou účastníkům zaslány na základě přihlášky

Každý z kandidátů připojí k přihlášce seznam repertoáru, který si na konkurz připravil, a zajistí notový materiál klavírního doprovodu.

Datum nástupu do zaměstnání ihned nebo dle dohody.

Party ke stažení: 

Životopisy a přihlášky včetně repertoáru nejpozději do 4. 5. 2020 na adresu:

Plzeňská filharmonie o. p. s., Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň
Tel.: (+420) 602 222 685
Email: produkce@plzenskafilharmonie.cz