Konkurz na pozici: violoncello tutti

Ředitelka Plzeňské filharmonie, o. p. s.
Mgr. Lenka Kavalová a šéfdirigent Ronald Zollman
vypisují

na pracovní úvazek 1,0

Podmínky

  1. 1. věta s kadencí z klasického koncertu.
  2. 1. věta koncertantní skladby z období romantismu či 20. stol., či jedna ze suit J. S. Bacha.
  3. Vybrané orchestrální party, které budou účastníkům zaslány na základě podané přihlášky.

Každý z kandidátů připojí k přihlášce seznam repertoáru, který si na konkurz připravil, a zajistí notový materiál klavírního doprovodu.

Datum nástupu do zaměstnání ihned nebo dle dohody.

Životopisy a přihlášky včetně repertoáru nejpozději do 31. 8. 2020 na adresu:

Plzeňská filharmonie o. p. s., Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň
Tel.: (+420) 602 222 685
Email: produkce@plzenskafilharmonie.cz