Napsali o nás

Úvodem zaznělo velmi zajímavé dílo Richarda Strausse pro 23 sólových nástrojů – Metamorfózy. Jak poznamenala ředitelka orchestru, každý jednotlivý hráč zde byl sólistou, měl svůj part. S tím souvisí neobyčejná náročnost interpretace této kompozice, kdy dirigent určuje pouze směr, kterým má každý hráč jít a stará se hlavně o celkovou výstavbu díla. To se Zollmanovi beze zbytku povedlo, poměrně rozlehlý vrchol skladby vyzněl i díky obrovskému nasazení všech hráčů opravdu přesvědčivě. Zaujal závěr kompozice podaný v působivém pianissimu. .... Byla to naprosto dokonalá souhra smyčcových skupin ve druhé větě, kdy i dynamika byla podána, jako by z každé skupiny hrálo po jednom hráči. Ve třetí větě zazněly vynikajícím způsobem a v naprosté čistotě fanfáry lesních rohů, aby konečně věta čtvrtá a v ní obsažené fugato, byla provedena s příkladnou lehkostí a nadhledem."

Petr Novák , Plzeňský deník , 20. 6. 2018

"Zaujala však hned úvodní skladba amerického skladatele Charlese Edwarda Ivese (1874-1954) Nezodpovězená otázka. Charakter hudby plně vystihuje její název. Do tiché a poklidné dynamiky smyčců ostře a naléhavě vpadávají disonantní tóny trubky střídavě s kvartetem dechových nástrojů. ... Velký dík patří rozšířené Plzeňské filharmonii a dirigentovi Tomáši Braunerovi, kteří se nechali inspirovat závažností interpretovaných děl a podali mimořádný výkon, takže předposlední koncert cyklu lze považovat za vrchol sezóny." 

Jana Benešová , Plzeňský deník , 29. 5. 2018

"Ve studiu S1 v budově českéro rozhlasu v Plzni vznikla tento týden výjimečná nahrávka. Violoncellista Petr Nouzovský a Plzeňská filharmonie pod taktovkou svého šéfdirigenta Tomáše Braunera zde od pondělí do středy pro účely Českého rozhlasu natáčeli Koncert c Dur pro violoncello a orchestr Jukaba Jana Ryby." 

Jan Vitinger , Mladá Fronta Dnes , 12. 4. 2018

"Posluchači vyslechli úvodem Tance z Galanty maďarského skladatele Zoltána Kodályho. Dílo plné kontrastů a zajímavých rytmů vyniklo v podání orchestru vystižením všech jeho nálad. Samozřejmě a v bezpečné souhře vyzněly také všechny změny temp. ... Ve druhé polovině večera zazněla pod vedením šéfdirigenta orchestru Tomáše Braunera čtvrtá symfonie Johannesa Brahmse. Dílo, kladoucí na jednotlivé hráče orchestru velké nároky vyznělo spíše pateticky. Jestliže jsme třeba v první větě hledali snad více interpretační lehkosti, ve větě třetí nás mohl naopak zaujmout její obrovský tah a dirigentova skvělá výstavba části až do jejího samotného konce. Dlouhotrvajícím potleskem posluchači plzeňské Besedy ocenili náročnou práci dirigenta a všech členů orchestru." 

Petr Novák , Plzeňský deník , 10. 4. 2018

"Že byl Stanislav Khristenko v extrémních dynamických špičkách díla klavír na krátké okamžiky orchestrem zcela pohlcen, vůbec nevadí, ba naopak to svědčí o tom, že interpreti i při vědomí koncertantního charakteru partitury dávají při modelování obrysů díla přednost obecně chápané hudební logice. Ve velmi dobrém světle se představila i Plzeňská filharmonie pod dirigentským gestem Tomáše Braunera. Ten zde, ve Dvořákově síni Rudolfína, nabídla svůj vlastní výklad. "

Vojtěch Mojžíš, Hudební rozhledy, 1. 4. 2018

„Může se zdát, že výročí Února 1948 bylo v uplynulých dnech připomenuto více než dost – když se ale střízlivě podíváme, kolik původních kulturních akcí se k němu vázalo, bylo jich nemnoho. Mnozí mají sice jasný názor, že ten Únor 1948 byl zlo, ale příležitostí připomenout tehdejší události alespoň v základních souvislostech bylo méně, než se možná zdá. O to větší uznání si zaslouží koncert, který v úterý realizovala Plzeňská filharmonie ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Všichni pořadatelé dali do projektu to nejlepší, co mohli, a přímým přenosem se nakonec připojil i Český rozhlas 3 Vltava. Název koncertu parafrázoval heslo „čelem k masám“ – ale jeho hlavním obsahem bylo to, že se postavil čelem k nesnadnému tématu.“

Jindřich Bálek, OperaPlus, 1. 3. 2018

„Plzeňská filharmonie mezi legendami klasické hudby. Prestižní ocenění Nahrávka roku v rámci cen klasické hudby Classic Prague Awards za rok 2017 získala v sobotu 20. ledna v Obecním domě v Praze Plzeňská filharmonie za své nové album Bohuslav Martinů – Kompletní dílo pro violoncello a orchestr.“

Gabriela Špalková, MF Dnes, 23. 1. 2018

„I když těžištěm večera bylo spíše mluvené slovo, dramatičnost vyjadřovala přesvědčivě i stránka hudebního doprovodu. Plzeňská filharmonie pod taktovkou Jiřího Petrdlíka byla všem protagonistům citlivým rovnocenným partnerem a spolunositelem dramatického účinku. Na začátek koncertní sezóny tedy pro posluchače nevšední zážitek.“

Jana Benešová, Plzeňský deník, 7. 11. 2017

„Orchestr pod vedením svého šéfdirigenta Tomáše Braunera zaujal od prvních tónů předehry svou barevnou hrou. Spolupráce s renomovanou sólistkou Michaelou Fukačovou byla příkladná, orchestr jí byl dokonalou oporou. V nádherné souhře se sólovým nástrojem vyznělo i dlouhé sólo primária orchestru Michala Sedláčka ve 3. části díla.“

Petr Novák, Plzeňský deník, 26. 9. 2017

"Též orchestr si ve svém doprovodu blýskl, zcela samozřejmě vyzněly všechny nástrahy Chopinovy instrumentace - výborně zahrál lesní roh úvod kódy ve 3. větě (Jan Šlégr), nádherným měkkým tónem hrál ve větě druhé protimelodii k sólu fagotista Václav Kapusta. Nadšený aplaus publika musel sólista kompenzovat přidáním alespoň jedné autorovy Mazurky. Ve druhé polovině večera polsuchači vyslechli vynikajícím způsobem provedenou Symfonii č. 6 Petra Iljiče Čajkovského. Zaujala zejména v provedení třetí věty, pochodu, který obsahoval obrovský náboj a byl proveden díky dirigentu Braunerovi ve vynikající souhře. Ne nezaslouženě proto při závěrečném potlesku šéfdirigent zvedal ze židlí výborně hrající jednolitivé nástrojové skupiny."

Petr Novák, Plzeňský deník, 28. 6. 2017

"Zasloužený úspěch Dvořákova veledíla Stabat mater na vynikající úrovni...Strhující krása hudby vedla posluchače k napjatému vnímání od prvních tónů k jásavému závěrečnému Amen svou geniální vynalézavostí v melodice, volbě barev zpěvných hlasů a orchestrálních nástrojů, v střídání ploch tichého zadumání a velkého zvuku. Šéfdirigent orchestru Tomáš Brauner vedl mohutný umělecký soubor v dokonalém přehledu a plasticitě celkového zvuku, výborně mu hrál soubor Plzeňské filhamronie jako celek i v partiích jednotlivých skupin a sólistů."

Vlasta Bokůvková, Plzeňský deník, 20. 6. 2016

"Zářijový koncert měl znamenitou úroveň po všech stránkách...hra sólistky, americké houslistky Tai Murray, okouzlila všemi znaky světové houslistické elity...Plzeňská filharmonie za vedení svého šéfdirirgenta Tomáše Braunera podala výborný výkon, a to jak v ukázněných doprovodech sólistky, tak v dobře volených symfonických kompozicích G. Gershwina a našeho geniálního A. Dvořáka...Dirigent vedl orchestr k barvitému výkonu v promyšlených kontrastních plochách - od jemných pianissim po třaskavá forte...

Vlasta Bokůvková, Plzeňský deník, 6. 10. 2015

"Lemur kata patří mezi neznámější druhy zvířat na Zemi...nechybějí samozřejmě ani v plzeňské zoo. Od počátku chovu se v Plzni narodilo již 16 mláďat, poslední tři v letošním roce. Samičí sourozenci jsou březnoví, sameček dubnový. Jména - Cecilka, Michaelka a Fil(harmoníček) jim vybrali plzenští filharmonici. Vlastního křtu se počátkem června ujala ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová."

IRIS, ročník 13 / číslo 3 - léto / podzim 2015, 1. 10. 2015

"Tanečník a choreograf Richard Ševčík, akademický sochař František Pelikán, firma Klotz a Plzeňská filharmonie jsou držiteli Umělecké ceny města Plzně za rok 2014. Cenu za významnou kulturní událost převzala Plzeňská filharmonie za koncert realizovaný k Roku české hudby 2014 v katedrále sv. Bartoloměje 2. listopadu 2014. Filharmonie tehdy uvedla Rekviem Antonína Dvořáka ."

Dana Veselá, Plzeňský deník, 17. 9. 2015

"Orchestr hrál na své dobré úrovni, přesto je třeba opět vyzdvihnout kvalitu hráčů dechových nástrojů. Letošní sezóna Plzeňské filharmonie byla úspěšná vzhledem k bohaté návštěvnosti. Dnes už ustálené 4 abonentní cykly (dva symfonické, jeden spojující žánry a jeden určený dětem) značně rozšířily spektrum zájemců o její koncerty. V další sezóně, od září 2015, pak posluchače jistě opět čeká množství oblíbené i neznámé hudby v nepochybně dobrém provedení domácích i zahraničních umělců."

Jana Tomažičová, Plzeňský deník, 29. 6. 2015

"Plzeňská filharmonie hrála skvěle! Všechna instrumentální čísla byla provedena se správným nasazením a stylovostí. Báječná byla zejména skupina žesťů. Výkon orchestru doplnil výborným výkonem americký dirigent Carl Topilow, jenž se zhostil také několika skvělých klarinetových výstupů."

Tomáš Kuhn, Hudební rozhledy, 1. 5. 2015

"Filharmonici a jejich hosté excelovali...výborné výkony podali oba sólisté, a obě tělesa, Pražský filharmonický sbor a Plzeňská filharmonie, jim byla odpovídajícími partnery. Je dobře, že právě tento koncert byl vysílán přímým přenosem v rámci EBU na stanici Vltava a v dalších evropských rozhlasech."

Jana Tomažičová, Plzeňský deník, 27. 4. 2015

"Plzeňská filharmonie v čele s dirigentem Janem Chalupeckým si podobně jako dětské publikum toto hudební odpoledne výborně užívala. Koncerty pro děti jsou v programech orchestru pevně zakotveny, přejme mu šťastnou ruku ve výběru a realizaci dalších podobných projektů."

Jana Tomažičová, Plzeňský deník, 23. 4. 2015

"Plzeňská filharmonie byla sólistovi zcela rovnocenným partnerem, a to jak ve sweet jazzových úpravách swingových hitů, tak i doprovodech pop songů. K vrcholům večera lze ovšem bezesporu zařadit skvěle interpretačně zvládnuté provedení Bugatti stepu Jaroslava Ježka, tentokrát určenému pouze orchestru."

Tomáš Kuhn, Plzeňský deník, 13. 2. 2015

"Ačkoli Plzeňská filharmonie absolvovala mezi svátky vyčerpávající zahraniční turné a novoroční koncert v Plzni, vyrovnala se s orchestrálními party Koncertu i Symfonie s profesionální jistotou pod pevnou rukou hostujícího dirigenta, mezinárodně uznávaného Jana Schultsze, který strhl svým muzikálně vyzrálým výrazem."

Jana Benešová, Plzeňský deník, 15. 1. 2015

"Sólové kvarteto se s pěvecky náročnými party vypořádalo se ctí, zejména po stránce výrazu. Vyzdvihnout je třeba výkon početného kompaktního sboru, jemuž sbormistr vtiskl silný oduševnělý výraz. Jako vždy doprovázela dílo s profesionální spolehlivostí Plzeňská filharmonie s Tomášem Braunerem. Do posledního místa zaplněná katedrála poděkovala dlouhotrvajícím potleskem všem, kteří se na této mimořádné údálosti podíleli, a zejména interpretům za hluboký zážitek."

Jana Benešová, Plzeňský deník, 18. 11. 2014

"Orchestr citlivým a spolehlivým doprovodem sólistů výrazně spoluvytvářel přesvědčivé vyznění díla. V Čajkovského 5. symfonii se naplno projevily nejen pověstná flexibilita orchestru, posilněná o hráče ve smyčcové sekci, ale především výrazně stoupající umělecký profil mladého šéfdirigenta Tomáše Braunera, který se obsahově i výrazově náročné partitury zhostil s velkou dávkou osobnostní a muzikantské vyzrálosti. Úvod do sezóny byl tedy příslibem krásných posluchačských zážitků."

Jana Benešová, Plzeňský deník, 1. 10. 2014

"Na taktovku vynikajícího Ronalda Zollmana reagoval orchestr spontánním výrazem, soustředěností, přesností a zvukovou kompaktností. Po odchodu Koji Kawamota se můžeme v příštích sezónách těšit, že tato mezinárodně uznávaná dirigentská osobnost se stane stálým hostujícím zahraničním dirigentem Plzeňské filharmonie."

Jana Benešová, Plzeňský deník, 25. 6. 2014

"Ctižádostí dramaturgie je přivádět do Plzně na účinkování v jejích cyklech významné interprety - pěvce, instrumentalisty, dirirgenty i soubory....Koncert nadchl svými uměleckými výkony i celou atmosférou a vzbudil naději, že rostoucí úroveň a zajímavá dramaturgie Plzeňské filharmonie bude i v příštích letech plnit sály nadšenými příznivci symfonické hudby."

Vlasta Bokůvková, Hudební rozhledy, 1. 3. 2014

"Je třeba ocenit dramaturgii Plzeňské filharmonie, že dovede vedle tradičních koncertů s různorodou hudební náplní uvádět i večery se souborným tématickým zaměřením."

Vlasta Bokůvková, Plzeňský deník, 26. 2. 2014

"Orchestr, který s obvyklým přehledem řídil dirigent Koji Kawamoto, podal opět jeden ze svých výrazných výkonů. V Lukášově kompozici vystoupili s velkým úspěchem saxofonisté sdružení v souboru Pigeon Saxophone Quartet...Byl to večer, jenž přesvědčil o bohatství české symfonické hudby."

Vlasta Bokůvková, Plzeňský deník, 6. 11. 2013

"Již tradiční zvuková čistota, naprostá souhra orchestru tentokrát vedeného mladým hostujícím dirigentem Noamem Zurem přiměly publikum k dalším nadšeným ovacím."

Petr Novák, Plzeňský deník, 8. 4. 2013

"Dirigent uvedl dílo v plné plasticitě hudebních myšlenek a jejich propojení, výborný byl výkon orchestrálního celku i jeho skupin a sólistů. Dojem z večera byl jedinečný, bouřlivý potlesk svědčil o nadšení posluchačů."

Vlasta Bokůvková, Plzeňský deník, 20. 3. 2013

" Vrcholem večera byla ovšem geniální hudba Mozarta....Obě sólistky přednesly své party s hudebním zaujetím a velkou muzikalitou...Orchestr potěšil znamenitou úrovní svého výkonu...Večer patřil k nejzdařilejším koncertům poslední doby."

Vlasta Bokůvková, Plzeňský deník, 12. 2. 2013

„Orchestr podal výborný výkon jak ve svém celku, tak v sólových partiích, které přišly ke slovu zejména v půvabné Respighiho kompozici, zakotvené svou formou už v baroku a spojující tak kouzlo historické a moderní hudby. Dirigent právem vyzýval sólové hráče i nástrojové skupiny, aby se vstoje poděkovali aplaudujícím posluchačům.“

Vlasta Bokůvková, Plzeňský deník, 15. 5. 2012

„Plzeňská filharmonie se pod taktovkou svého šéfdirigenta Koji Kawamota s touto hodinu trvající symfonií vyrovnala naprosto přesvědčivě. V díle náročném hráčsky, obsahově i výrazově podala zcela mimořádný až fascinující výkon.“ (D. Šostakovič – Symfonie č. 10 e moll, op.93)

Jana Benešová, Plzeňský deník, 17. 2. 2012

"Je třeba opět vyzdvihnout schopnost šéfdirigenta filharmoniků Koji Kawamota proniknout hluboce do obsahu a struktury skladby a svou vizi přenést do práce s orchestrem, který pod jeho vedením podal vynikající výkon."

Jana Benešová, Plzeňský deník, 2. 2. 2012

„Orchestr předvedl s profesionální jistotou stylovou různorodost – měkké nástupy a plastický zvuk v Ravelovi, pregnantnost a spíše komorní pojetí v Beethovenovi a v Šeherezádě bravurnost a kompaktní zvuk ve všech nástrojových sekcích. Vynikající byly sólové výkony orchestrálních hráčů, zejména náročný houslový part koncertního mistra Vlastimila Koberleho. Dirigent Koji Kawamoto výrazově odlišil charakter jednotlivých skladeb s plným muzikantským porozuměním a pevnou rukou.“

Jana Benešová, Plzeňský deník, 24. 11. 2011

„Poprvé hostoval u Plzeňské filharmonie ruský dirigent Mark Kadin, který už získal řadu úspěchů ve své vlasti i v zahraničí. (…) Dirigent si zřejmě dobře rozuměl s orchestrem, pod jeho zřetelnými a pevnými gesty zněla hudba velmi plasticky ve zvukově narůstajících vlnách. V interpretačně velice náročné skladbě byla exponována častá sóla jednotlivých nástrojů, jejich střídání a návazností se zhostili členové orchestru na výbornou.“ (A. Skrjabin – Symfonie č. 2 c moll, op. 29)

Jana Tomažičová, Plzeňský deník, 7. 11. 2011