Plzeňská filharmonie odehraje oba své červnové abonentní koncerty

Vzhledem k příznivému vývoji koronavirové situace a možnosti využít 50% kapacity sálu se Plzeňská filharmonie rozhodla odehrát oba své červnové abonentní koncerty a to 10. června „Pastorální 2“ (Naši koncertní mistři) v abonentní řadě Diamant a 17. června „3 x B“ (Josef Špaček) v řadě Platina.

Všichni návštěvníci koncertu budou ale povinni dodržet nařízení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR upravujících pravidla při pořádání kulturních akcí v době koncertu. Je proto nutné sledovat vývoj situace a aktuální koronavirová opatření Nutné bude například předložit dokumenty o očkování proti Covid 19, o testování PCR testem ne starším 7 dnů nebo antigenním testem ne starším 72 hodin, případně potvrzením  o prodělání nemoci Covid 19. Od 8. června bude postačovat i čestné prohlášení o uskutečněném samotestu na Covid 19. Nebude ale stále možné sedět na svých abonentních místech z důvodu povinných rozestupů mezi diváky.

V každém případě bude na místě zajištěna možnost zakoupení respirátorů (k ochraně dýchacích cest jej bude nutné mít nasazený po celou dobu koncertu).

Z výše uvedených důvodů bude umožněn vstup do Měšťanské besedy v uvedené dny již v 17.30 hodin.