Plzeňská filharmonie vystoupí na festivalu Dvořákova Praha


V roce 2022 uplyne 130 let od legendárního odjezdu Antonína Dvořáka za oceán. Jedna z nejproslulejších cest v dějinách hudby přinesla řadu skladeb, jejichž věhlas se dá právem označit za světový. Při této příležitosti je vhodné připomenout si, že Antonín Dvořák byl na svou dobu vlastně velkým cestovatelem. 

Málokdo ví, že Dvořák byl devětkrát v Anglii. Jak se tam cítil, co prožíval a co dirigoval v Americe i jinde, kam se při svých cestách za větší slávou své, a tedy české hudby podíval, dozví se ctihodné publikum Dvořákovy Prahy v zábavně naučném pořadu DVOŘÁK CESTOVATEL. Kromě USA a Anglie se ocitneme v Německu, Belgii, Rakousku, Rusku a v Maďarsku. 

Autoři: Martin Pášma, Tomáš Ille

Herci: Svatopluk Schuller, Zbyněk Fric