Smyčcový orchestr Plzeňské filharmonie zahájila výstavu věnovanou kardinálu Beranovi

Smyčcový orchestr Plzeňské filharmonie zahájil 26. listopadu v Obřadní síni Plzeňské radnice výstavu věnovanou kardinálu Josefu Beranovi nazvanou Milost boží jsem, co jsem. Výstavu připravilo město Plzeň ve spolupráci s rodinou kardinála Berana, Biskupstvím plzeňským a Arcibiskupstvím pražským. Návštěvníkům a veřejnosti představuje slavného plzeňského rodáka Josefa kardinála Berana nejen jako osobnost odolávající tlaku obou totalit, které poznamenaly Evropu ve 20. století, ale ukazuje také Josefa Berana – člověka. Muže, který se navzdory drsným zkušenostem smál, chápal slabosti druhých a odpouštěl a jehož více než padesát let staré myšlenky možná začínáme chápat až nyní. V průběhu večera zazněla Serenáda pro smyčce E dur, op. 22 Antonína Dvořáka, Divertimento č. 3 F dur, K138 W. A. Mozarta a také Capriccia pro komorní orchestr Jiřího Temla.