Plzeňská filharmonie zahraje 16. listopadu v přímém přenosu ČT2 pro svatovítské varhany

V pátek 16. listopadu se koná další ročník živého přenosu benefičního koncertu z katedrály sv. Víta v Praze, jehož výtěžek je určen pro nové varhany do katedrály. A letos bude pro svatovítské varhany hrát Plzeňská filharmonie. Plzeňská filharmonie bude hrát pod taktovkou svého hlavního hostujícího dirigenta Tomáše Braunera. Koncert má pomoci nejen varhanám, ale má i další duchovní rozměr. Bude spojen s modlitbou za oběti totalitních režimů. „Velmi si vážím toho, že jsme byli osloveni ke spolupráci a můžeme tak podpořit nové varhany pro svatovítskou katedrálu,“ říká ředitelka Plzeňské filharmonie Lenka Kavalová.

„Program koncertu jsme volili i s přihlédnutím ke stému výročí vzniku republiky. Zařadili jsme proto díla Bedřicha Smetany – Z českých luhů a hájů, dále Sousedskou z České suity Antonína Dvořáka a Tu Rex Gloriae z Dvořákova Te Deum,“ říká Lenka Kavalová. S plzeňskými filharmoniky vystoupí náš přední barytonista Jiří Brückler. Dále zazní mimo jiné i dílo G. F. Händel, F. Mendelssohna – Bartholdyho i J. S. Bacha. V programu jsou zastoupeny i další žánry – s Plzeňskou filharmonií zazpívá píseň z filmu Anděl Páně Anna Čtvrtníčková, orchestr provede i skladbu Miroslava Žbirky. Ve sv. Vítu bude spolu s filharmonií účinkovat i soubor Hradišťan s M. Pavlicou, na klavír zahraje Klárka Gibišová a samozřejmě nebude chybět ani hlavní varhaník chrámu sv. Víta, mistr Josef Kšica. Večerem bude provázet Martin Dejdar.

Poprvé také lidé uvidí, jak budou nové varhany vypadat, a krátce dokonce zaslechnou, jaký má nový nástroj zvuk. Samotné varhany ale v katedrále ještě nejsou, varhanáři je dokončují a podle plánu by se v příštím roce měly teprve převážet ze španělské Barcelony do Čech. Nový reprezentativní nástroj z dílny Gerharda Grenzinga bude odpovídat svou velikostí majestátnímu prostoru katedrály a má všechny předpoklady, aby se stal zdrojem inspirace pro přirozené rozvíjení hudebního odkazu i rozvíjení současných možností interpretací varhanní hudby. Varhany jsou z dílny Gerharda Grenzinga, jež je jedním z nejzkušenějších subjektů v této oblasti – doposud úspěšně dokončila na 220 restaurátorských a vlastních stavebních projektů napříč kontinenty.

V současnosti je vybráno 82 procent celkové částky potřebné na varhany, celkem tedy zhruba 66 milionů korun. Během koncertu bude možné posílat DMS a veřejnosti budou k dispozici telefonistky, které budou zodpovídat případné dotazy.

Koncert pořádá Pražské arcibiskupství spolu s Nadačním fondem Svatovítské varhany ve spolupráci s Českou televizí a Akademií klasické hudby. Začátek živého přenosu je 16. 11. ve 20:00 hodin na programu ČT2.

Historické milníky svatovítských varhan

Když byla v roce 1929 slavnostně u příležitosti svatováclavského milénia otevřena katedrála sv. Víta po dostavbě, do velkého prostoru staronového chrámu měly být pořízeny nové reprezentativní varhany. Plány nového nástroje spřádané od 20. let byly velkolepé, nástroj se měl stát ozdobou chrámu a dokonce i největším chrámovým nástrojem na světě. Velká očekávání však nemohla být naplněna, neboť nákladná dostavba chrámu a pořízení nezbytného vybavení interiéru katedrály vyčerpaly možnosti stavitelů. Bylo proto po delších jednáních rozhodnuto pořídit skromnější provizorní nástroj a postavení velkých varhan svěřit budoucím generacím. Varhany pak postavila v r. 1932 kutnohorská varhanářská firma Josefa Melzera. Myšlenka postavení nových varhan však nezanikla, ale opakovaně se vynořovala, aby byla v důsledku nepříznivých celospolečenských událostí let válečných i v důsledku poválečného uspořádání odložena na časy příznivější.

Umělecká koncepce nového katedrálního nástroje se zrodila z úvah a diskusí s domácími a zahraničními odborníky nad mnoha aspekty nového nástroje. Inspirací byla tradice svatovítských varhan, ale i živé, stále se rozvíjející umění varhanní improvizace předané současné generaci velikými postavami české varhanní hudby 20. století.