Pocta Bedrníkovi v Památníku Terezín

Komponovaná přednáška o významných postavách protinacistického odboje z řad příslušníků šlechty, tzv. modré krve. Životní příběh hraběte Zdeňka Bořka-Dohalského a dalších. Hudební doprovod k akci obstará komorní trio v režii Plzeňské filharmonie ve složení: Jana Pavlíčková (flétna), Lukáš Pavlíček (hoboj) a Lenka Kavalová - ředitelka Plzeňské filharmonie (violoncello). 

V pondělí 7. února 2022 uplyne 77 let od popravy hraběte Zdeňka Bořka-Dohalského. Jeho životnímu příběhu a také příběhu dalších příslušníků šlechty v protinacistickém odboji (např. Jindřicha Kolowrata-Krakovského, Karla a Františka Schwarzenbergových, Františka Kinského, Manfreda Becketta Czernina či Eduarda a Maxe Lobkowiczových) se ve svém komponované programu věnuje historik a ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra.  

Záštitu nad konáním akce mají: Martin Baxa, ministr kultury ČR, Ladislav Chlupáč - senátor Senátu Parlamentu ČR za Litoměřicko a Slánsko, starosta města Litoměřice a Ministarstvo školství, mládeže a tělovýchovy.