Předprodej na Kruh přátel hudby 2022/2023

Vážení příznivci Kruhu přátel hudby, 

rádi bychom Vás upozornili, že předprodej abonentních vstupenek Kruhu přátel hudby na sezónu 2022/2023 bude zahájen 25. července 2022. Stávajícím předplatitelům budou jejich místa rezervována do 15. srpna 2022. Po tomto datu budou místa nevyužitá stávajícími abonenty uvolněna do volného předprodeje. Konečná uzávěrka prodeje abonmá je 31. 8. 2022. Po tomto datu nebude již možné abonmá zakoupit.