Radost ze Svobody

Tisková zpráva 2. 10. 2019

K 30. výročí sametové revoluce chystá Plzeňská filharmonie mimořádný koncert

 

 

V prostorách Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni neboli SUTNARKY se 17. října 2019 odehraje výjimečný koncert k třicátému výročí sametové revoluce. Radost ze svobody zprostředkuje nejen prostřednictvím hudby, ale i vizuálních efektů a hrané interakce atmosféru oné doby. Dvojí výročí 17. listopadu z roku 1939 a 1989 připomene v podání Plzeňské filharmonie pod taktovkou Chuheie Iwasakiho Egmont, Beethovenovo vyznání svobody, Symfonická kompozice Pražská nokturna skladatele Jana Hanuše, či písně, které provázely listopad 1989, jako Jednou budem dál či Havlíčku Havle. Pro tento slavnostní večer je aranžoval skladatel Tomáš Ille.

 

„Nesmírně si vážím spolupráce všech institucí. Je vysoce profesionální a můžeme společnými silami maximálně autenticky přibližovat dobu. Radost ze svobody je náš již čtvrtý společný projekt. Předcházely mu Umělec a totalita, Únor 1948 a Mnichov 1938. Projekty přímým přenosem či ze záznamu vysílal ČRo Vltava. Moje poděkování patří kolegům ředitelům Zdeňku Hazdrovi a Josefu Mišterovi. A prozradím, že v náčrtech je již další společný projekt“, říká ředitelka Plzeňské filharmonie Mgr. Lenka Kavalová.

 

„Jsem rád, že spolupráce, která započala před pěti lety, se nadále rozvíjí a přináší specifický a podle mého názoru v České republice zcela ojedinělý příspěvek k reflexi naší nedávné minulosti. Na rozdíl od událostí let 1938 či 1948 máme nyní opravdu co slavit. Zároveň si ale musíme položit palčivé otázky: jak se naše společnost za uplynulých třicet let proměnila a jak jsme se svobodou a demokracií naložili? Jsou to otázky, na které by měl hledat odpovědi každý sám za sebe. Věřím, že tomu tak bude i v případě návštěvníků a posluchačů tohoto koncertního zastavení“, doplňuje ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D.

 

„Chceme posílit imunitu naší země vůči epidemiím a pandemiím zla. Zlo totiž mutuje, převléká se, maskuje, vždy znovu nás obelstí a zmate. A my lidé se rádi necháváme klamat. Zvláště ti, kteří si nechali vzít Boha, jsou puzeni jeho místo vyplnit modlami, vůdci, diktátory, kteří nás jako krysaři vedou do záhuby. Příliš snadno ztrácíme orientaci a nejsme schopni rozlišit pravdu a lež, světlo a tmu, dobro a zlo“, zamýšlí se doc. Josef Mištera, děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

 

Mimořádný komponovaný večer, jímž provede Svatopluk Schuller, se koná  17. října 2019 od 19 hodin, jeho hlavní část bude od 19:30 hodin vysílat v přímém přenosu Český rozhlas Vltava. V druhé části večera bude hrát k tanci a poslechu kapela Moodshake.

 

Kontakt:

Ing. Pavel Bouda - PR manager Plzeňské filharmonie, o. p. s.

manager-pr@plzenskafilharmonie.cz, (+420) 602 486 635