Ředitelka Plzeňské filharmonie zvolena do čela ASOPS

Mimořádné pocty v oblasti kultury se dostalo ředitelce Plzeňské filharmonie, o. p. s. Mgr. Lence Kavalové. Ta byla 23. listopadu 2021 na řádné Valné hromadě v Mariánských Lázních většinovým hlasem zvolena do čela významné Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů České republiky. Valná hromada asociace tak ve volbě mimo jiné ocenila její dlouholeté zkušenosti, úspěšné působení v čele Plzeňské filharmonie a výsledky, kterých po mnoho let s orchestrem dosahuje. Na tomto postu nahradí dosavadního předsedu ASOPS ČR Mgr. Romana Dietze, který byl v jejím čele od roku 2005.