Tomáš Brauner a Plzeňská filharmonie: Novosvětská

Před zaplněnou Měšťanskou besedou zazněla Symfonie e moll, op. 95, známá pod názvem "Z Nového světa", která patří k Dvořákovým nejpopulárnějším kompozicím. Mistrovské dílo představující dokonalý soulad obsahu a formy se zrodilo v prvním roce skladatelova pobytu ve Spojených státech amerických. V programu čtvrtečního koncertu zazněly i známé Slovanské tance, op. 46, které byly v době svého vzniku nadšeně přijaty a přinesly svému autorovi obdiv a uznání.